Enterovirüs Enfeksiyonunun Sebep Olduğu Boğmaca Benzeri Öksürük ve Ağır Seyirli Akut Bronşiyolit

Authors

  • Osman Yeşilbaş
  • Hasan Serdar Kıhtır
  • Mey Talip Petmezci
  • Kübra Boydağ
  • Elif Bato
  • Nevin Hatipoğlu
  • Esra Şevketoğlu

Abstract

Son yıllarda moleküler tanı yöntemlerinin daha sık kullanılmasıyla birlikte alt solunum yolu enfeksiyonuna sahip hastalardaenterovirüslerinönemli bir etken olduğu görülmüştür.İki aylık erkek hasta solunum sıkıntısı ve akut bronşiyolit ön tanısı ile çocuk yoğun bakım ünitesinde takibe alındı. Taşipneik, dispneik ve boğmaca benzeri öksürükleri olan hastanın noninvaziv mekanik ventilatör desteğine rağmen solunum sıkıntısı gerilemedi ve entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlandı.Yatışının ikinci gününde önce sağ sonra sol pnömotoraks meydana geldi.Kan ve trakeal aspirat kültüründe üreme olmayan hastanın boğmaca ve diğer viral etkenlere yönelik burun sürüntüsü polimeraz zincir reaksiyonunda enterovirüs pozitif saptandı. Enterovirüslerin ağır seyirli akut bronşiyolite sebep olabileceği ve boğmaca kliniğini taklit ederek pnömotoraks ile komplike olabileceği unutulmamalıdır.

References

Lei X, Xiao X, Wang J. Innate immunity evasion by enteroviruses: Insights into virus-host interaction. Viruses 2016; 8: pii: E22. doi: 10.3390/v8010022.

OuédraogoS, Traoré B, Nene Bi ZA et al.Viral etiology of respiratory tract infections in children at the pediatric hospital in Ouagadougou (Burkina Faso). PloS One 2014; 9: e110435.

Sung CC, Chi H, Chiu NC, Huang DT, Weng LC, Wang NY, Huang FY. Viral etiology of acute lower respiratory tract infections in hospitalized young children in Northern Taiwan. J Microbiol Immunol Infect 2011; 44: 184-90.

Sentilhes AC, Choumlivong K, Celhay O et al. Respiratory virus infections in hospitalized children and adults in Lao PDR. Influenza Other Respir Viruses 2013; 7: 1070-8.

Asner SA, Petrich A, Hamid JS, Mertz D, Richardson SE, Smieja M. Clinical severity of rhinovirus/enterovirus compared to other respiratory viruses in children. Influenza Other Respir Viruses 2014; 8: 436-42.

Published

2017-03-29