Gebe Kadınların Emzirme ve Anne Sütü Konusundaki Bilgilerinin, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

  • Mine Kanat Pektaş Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
  • Fırat Mehmet Mutlu Department of Obstetrics and Gynecology, Yuksek Ihtisas University Hospital

Abstract

Amaç: Bu çalışma, bebeklerinin beslenmesinden birincil derecede sorumlu olarak değerlendirilen gebe kadınların emzirme ve anne sütü konusundaki bilgilerinin, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesini amaçlamaktadır.Gereç ve Yöntem: Ocak 2013-Aralık 2013 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki gebe polikliniğine rutin kontrol için başvuran 400 gebe kadın, katılımcı olarak çalışmaya alındı.  Katılımcıların her birine beş seçenekli 20 sorudan oluşan bir anket uygulandı.Bulgular: Katılımcıların çoğu, daha önce birden fazla doğum yapmış ve sekiz yıldan az süreyle eğitim almış ev hanımlarıdır. Yaş aralığı ilerledikçe gravidite ve parite değerleriyle birlikte yaşayan çocuk ve istemli küretaj sayısı da anlamlı olarak artmaktadır (hepsi için p=0.048). Eğitim düzeyi yükseldikçe anne sütü ve emzirme ile ilgili doğru bilgilere sahip olma oranı artmaktadır. Ev hanımlarıyla karşılaştırıldığında bir işte çalışan veya öğrenim gören kadınların anne sütü ve emzirme ile ilgili doğru bilgilere sahip olma oranı yükselmektedir. Daha önce en az bir kez doğum yapmış kadınlarla kıyaslandığında hiç doğum yapmamış kadınların emzirme ve anne sütü ile ilgili doğru bilgilere sahip olma oranı artmaktadır.Sonuç: Doğurganlık çağındaki kadınların çoğu, anne sütünün yararlı olduğunu ve emzirmenin ne kadar devam ettirilmesi gerektiğini bilmektedir. Ancak, bu bilgi düzeyi, emzirmenin devamlılığı konusunda inisiyatif sahibi olmayı sağlayacak boyutta değildir. Doğurganlık çağındaki tüm kadınların emzirme ve anne sütüyle ilgili en doğru bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesi sağlanmalıdır.

Author Biography

Mine Kanat Pektaş, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Department of Obstetrics and Gynecology

References

Baysal A (Editör). Beslenme. Dokuzuncu Baskı, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi, 2002: 60-155.

Köksal G, Gökmen H (Editörler). Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. Birinci Baskı, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi, 2000: 128-314.

Larson R, Duyff R. Amerikan Diyetisyenler Derneği’nin Geliştirilmiş Besin ve Beslenme Rehberi. İkinci Baskı, İstanbul: Acar Matbaacılık, 2003: 104-378.

Dror DK, Allen LH. The importance of milk and other animal-source foods for children in low-income countries. Food Nutr Bull 2011; 32: 227-43.

Nielsen SB, Reilly JJ, Fewtrell MS, Eaton S, Grinham J, Wells JC. Adequacy of milk intake during exclusive breastfeeding: a longitudinal study. Pediatrics 2011; 128: e907-14.

Klein N, Schewertmann A, Peters M, Kunz C, Strobel S. Immunomodulatory effects of breast milk oligosaccharides. Adv Exp.Med Biol 2000; 478: 251-9.

Saadeh R, Casanovas C. Implementing and revitalizing the Baby-Friendly Hospital Initiative. Food Nutr Bull. 2009; 30(2 Suppl): S225-9.

Kabakoğlu Ünsür E, Demir Gündoğan B, Ünsür MT, Okan FF. Emziren annelerin emzirme ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Euras J Fam Med 2014; 3: 33-40.

Demir Gündoğan B. Emziren annelerin emzirme ile ilgili bilgi, uygulama ve davranışlarının değerlendirilmesi. İstanbul: İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi. 2012.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması 2008. Birinci Baskı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, 2009: 131 – 87.

UNICEF. The State of the World’s Children 2009. Second edition, Oxfordshire: Oxford University Press, 2009: 100-20.

UNICEF. The State of the World’s Children 2008. First edition, Oxfordshire: Oxford University Press, 2008, 8 – 47.

Curran J, Barness L. Nutrition. In: Behrman R, Kliegman R, Jenson H (editörler), Nelson Textbook of Pediatrics, 16. Baskı, Philadelphia: Saunders Company, 2000: 138-67.

Coutsoudis A, Bentley J. Infant Feeding. In: Gibney MJ, Margetts MB, Kearney JM, Arab L (editörler), Public Health Nutrition, 11. Baskı, Oxford: Blackwell Publishing Company, 2004: 264-82.

Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2012; 129: e827-41.

Sengül AM, Yıldön S, Sargın M. Annelerin emzirme konusundaki bilgi ve tutumları. Göztepe Tıp Dergisi, İstanbul, 2005; 20: 104–7.

Şahin G. Emziren annelerin emzirme ile ilgili bilgi, uygulama ve davranışlarının değerlendirilmesi. Uzmanlık tezi. İstanbul: İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Koordinatörlüğü, 2008.

Dalgıç N, Hızel S, Köse RM. Ankara’nın on merkez ilçesinde anne sütü ile ilgili bilgi, tutum ve davranışların incelenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1998, 51: 137-43.

Gürakan B, Özcebe H, Bertan M. Multipar annelerin anne sütü ile ilgili deneyimleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1993; 36: 1-10.

Bağ Ö, Yaprak I, Halıcıoğlu O, Parlak Ö, Harputluoğlu N. Annelerin anne sütü hakkındaki bilgi düzeyi ve emzirmeyi etkileyen psikososyal faktörler. Tepecik Egitim ve Arastırma Hastanesi Dergisi 2003; 13: 63-71.

Işık Koç G, Tezcan S. Gebelerin emzirmeye ilişkin tutumları ve emzirme tutumunu etkileyen bazı faktörler. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 12: 1-13.

Published
2016-06-23
Section
Original Research