Yoğun Bakım Ünitelerinde “Kandida Skoru”nun Kandidemi İnsidansındaki Azalmaya olan Etkisi

  • Murat Dizbay Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
  • Ozlem Güzel Tunçcan Gazi University Faculty of Medicine, Clinical Microbiology and Infectious Diseases Department,
  • Nur Aksakal Gazi University School of Medicine, Department of Public Health
  • Kenan Hızel Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
  • Dilek Arman
  • Esin Şenol Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
  • Fatma Ulutan Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
  • Firdevs Aktaş Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

Abstract

Amaç: Kandidemi hastanelerde önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Kandidemilerin önlenmesi için çeşitli müdahaleler uygulanabilmektedir. Bu çalışmada, yoğun bakım ünitelerinde takip edilen yüksek riskli hastalara kandida skorunun uygulanması, total parenteral nütrisyon (TPN) ünitesinin yenilenmesi ve sağlık çalışanlarının eğitimi müdahaleleri yapılmış ve kandida epidemiyolojisine olan etkileri analiz edilmiştir.Gereç ve Yöntemler: 2006-2012 yılları arasında tüm kandidemi epizodları enfeksiyon kontrol komite kayıtlarından ve hasta dosyalarından elde edilmiştir. Hastanemizde kandidemi insidansını azaltmak için 2007 yılında sağlık çalışanlarının eğitimi ve total parenteral nütrisyon ünitesinde otomatizasyona geçilerek yenilenmesi şeklinde iki önemli müdahale yapılmıştır. 2009 yılında ise YBÜ’de yüksek riskli hastalara empirik antifungal tedavi kılavuzu kapsamında kandida skoru uygulaması başlatılmıştır. Bu müdahalelerin öncesi ve sonrasındaki kandidemi insidansı karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analiz için, yedi yıl boyunca kandidemi yüzdeleri,  Cochrane Armitage lineer eğilim testi uygulanmıştır.Bulgular: Bu çalışma süresince toplam 267 kandidemi epizodu tanımlanmıştır. Sağlık çalışanlarının eğitimi ve total parenteral ünitesinin yenilenmesi ile 2007 yılından itibaren kandidemi insidansında belirgin bir azalma gözlenmiştir (p:0,035). 2008 yılında ise tekrar artış saptanmıştır (p:0,020) . 2009 yılında ise YBÜ’lerde erken antifungal tedavi başlama kararında etkili olan “kandida skoru”nun yüksek riskli hastalarda uygulamaya girmesi ile, takip eden yıllarda kandidemi insidansında belirgin azalma saptanmıştır.Sonuçlar: Bu çalışmada sağlık çalışanlarının eğitimi, total parenteral nütrisyon ünitesinin yenilenmesi kandidemi insidansının azalmasında olumlu etki göstermiştir fakat bu etki kısa zamanda sınırlı kalmıştır. YBÜ’lerde “kandida skoru”nun uygulamaya sokulması ile kandidemi insidansında belirgin ve kalıcı azalma sağlanmıştır.

References

Yapar N. Epidemiology and risk factors for invasive candidiasis. Ther Clin Risk Manag 2014;10:95-105.

Vincent JL, Rello J, Marshall J, Silva E, Anzueto A, Martin CD, et al; EPIC II Group of Investigators International study of the prevalence and outcomes of infection in intensive care units. JAMA 2009;302:2323-9.

Kett DH, Azoulay E, Echeverria PM, Vincent JL; Extended Prevalence of Infection in ICU Study (EPIC II) Group of Investigators. Candida bloodstream infections in intensive care units: analysis of the extended prevalence of infection in intensive care unit study. Crit Care Med 2011;39:665-70.

Morrell M, Fraser VJ, Kollef MH. Delaying the empiric treatment of candida bloodstream infection until positive blood culture results are obtained: a potential risk factor for hospital mortality. Antimicrob Agents Chemother 2005 ;49:3640-5.

Pappas PG, Kauffman CA, Andes D, Benjamin DK Jr, Calandra TF, Edwards JE Jr, et al; Infectious Diseases Society of America. Clinical practice guidelines for the management of candidiasis: 2009 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2009 ;48:503-35.

León C, Ruiz-Santana S, Saavedra P, Almirante B, Nolla-Salas J, Alvarez-Lerma F, et al; EPCAN Study Group. A bedside scoring system ("Candida score") for early antifungal treatment in nonneutropenic critically ill patients with Candida colonization. Crit Care Med 2006;34:730-7.

Eggimann P, Garbino J, Pittet D. Epidemiology of Candida species infections in critically ill non-immunosuppressed patients. Lancet Infect Dis 2003;3:685-702

Yapar N, Uysal Ü, Yücesoy M, Çakır N, Yüce A. Nosocomial bloodstream infections associated with Candida species in a Turkish University Hospital. Mycoses 2006;49:134-8.

Dizbay M, Fidan I, Kalkanci A, Sari N, Yalcin B, Kustimur S, et al. High incidence of Candida parapsilosis candidaemia in non-neutropenic critically ill patients: epidemiology and antifungal susceptibility. Scand J Infect Dis 2010;42:114-20.

Del Bono V, Delfino E, Furfaro E, Mikulska M, Nicco E, Bruzzi P, et al. Clinical performance of the (1,3)-β-D-glucan assay in early diagnosis of nosocomial Candida bloodstream infections. Clin Vaccine Immunol 2011;18:2113-7.

Playford EG, Lipman J, Sorrell TC. Prophylaxis, empirical and preemptive treatment of invasive candidiasis. Curr Opin Crit Care 2010;16:470-4.

Pittet D, Monod M, Suter PM, Frenk E, Auckenthaler R. Candida colonization and subsequent infections in critically ill surgical patients. Ann Surg 1994; 220:751–8.

Leon C, Ruiz-Santana S, Saavedra P, Galván B, Blanco A, Castro C et al: Usefulness of the “Candida score” for discriminating between Candida colonization and invasive candidiasis in non-neutropenic critically ill patients: A prospective multicenter study. Crit Care Med 2009; 37:1624 –33.

Posteraro B, De Pascale G, Tumbarello M, Torelli R, Pennisi MA, Bello G, et al. Early diagnosis of candidemia in intensive care unit patients with sepsis: a prospective comparison of (1→3)-β-D-glucan assay, Candida score, and colonization index. Crit Care 2011;15:R249.

Published
2016-06-23
Section
Original Research