Pediatrik Blow-Out Kırıklarının Değerlendirilmesi

  • Cemal Alper Kemaloğlu Öğr. Gör. Dr.
  • Ömer Faruk Ünverdi Araştırma Görevlisi

Abstract

Amaç: Pediatrik yaş grubunda yüz kemiği kırıkları sık olarak görülmese de önemli fonksiyon kayıplarına neden olabilmektedir. Özellikle orbita tabanında oluşan ve yumuşak dokuların sıkışmasıyla karakterize olan tuzaklanma kırıkları tedavi edilmediği takdirde ekstraokuler kaslarda fibrozis gelişebilmekte ve kalıcı diplopiye neden olabilmektedir. Bu çalışmada pediatrik yaş grubunda orbita taban kırığı bulunan hastalardaki tedavi yaklaşımımız ve sonuçları değerlendirildi.Gereç ve Yöntem: 2012-2015 yılları arasında izole orbita taban kırığı bulunan 12 pediatrik yaş grubu hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş, defekt genişliği, defekt uzunluğu, çift görme, enoftalmus ve kas tuzaklanması değerlendirildi.Bulgular: Ortalama hasta yaşı 9.8 idi (2-17 yaş). 8 hastada diplopi, 9 hastada kas tuzaklanması, 4 hastada enoftalmus saptandı. 9 hastanın kırığı otolog kıkırdak grefti ile onarılırken 3 hasta konservatif olarak takip edildi. Ortalama takip süresi 14 ay (6-36 ay) olan hastalarda ameliyat sonrası dönemde komplikasyon gözlenmedi. Sonuç: Pediatrik yaş gruplarında izole orbita taban kırıklarının tedavisinde ortak yaklaşım bulunmamaktadır. Ameliyat endikasyonu konulmasında en önemli parametreler enoftalmus, göz hareketlerindeki kısıtlılık, çift görme ve tuzaklanma kırıklarının tespit edilmesidir. Özellikle kas tuzaklanma kırığı bulunan hastalarda erken müdahele kalıcı hasar oluşmasını önlemektedir. 

References

Kim SH, Lee SH, Cho PD. Analysis of 809 Facial Bone Fractures in a Pediatric and Adolescent Population. Arch Plast Surg. 2012; 39:606-11.

Grunwaldt L, Smith DM, Zuckerbraun NS, Naran S, Rottgers SA, Bykowski M, et al. Pediatric facial fractures: demographics, injury patterns, and associ¬ated injuries in 772 consecutive patients. Plast Reconstr Surg 2011; 128:1263-71.

Iida S, Matsuya T. Paediatric maxillofacial fractures: their aetiological characters and fracture patterns. J Craniomaxil¬lofac Surg. 2002; 30:237-41.

Jordan DR, Allen LH, White J, Harvey J, Pashby R, Esmaeli B. Intervention within days for some orbital floor fractures: The white-eyed blowout. Ophthal Plast Reconstr Surg. 1998; 14: 379-90.

Tse R, Allen L, Matic D. The White-Eyed Medial Blowout Fracture. Plast Reconstr Surg. 2007; 119:277-86.

Ilankovan V, Hadley D, Moos K, el Attar A. A comparison of imaging techniques with surgical experience in orbital injuries. J Craniomaxillofac Surg. 1991; 19:348–52.

Berenbaum SA, Beltz AM. Sexual differentiation of human behavior: Effects of prenatal and pubertal organizational hormones. Front Neuroendocrinol. 2011; 32: 183–200.

McGinnis MY. Anabolic androgenic steroids and aggression: studies using animal models. Ann N Y Acad Sci. 2004;1036:399-415.

Hammond D, Grew N, Khan Z. The white-eyed blowout fracture in the child: beware of distractions. J Surg Case Rep. 2013; 7:1093-4.

Wei LA, Durairaj VD. Pediatric orbital floor fractures. J AAPOS. 2011; 15:173–80.

Sires B, Stanley R, Levine L. Oculocardiac reflex caused by orbital flor trapdoor fracture: an indication for urgent repair. Arch Ophthalmol. 1998; 116:955–6.

Lane K, Penne RB, Bilyk JR. Evaluation and Management of Pediatric Orbital Fractures in a Primary Care Setting. Orbit. 2007; 26:183–91.

Grant JH 3rd, Patrinely JR, Weiss AH, Kierney PC, Gruss JS. Trapdoor fracture of the orbit in a pediatric population. Plast Reconstr Surg. 2002; 109: 482-9.

Bansagi ZC, Meyer DR. Internal orbital fractures in the pediatric age group: Characterization and management. Ophthalmology. 2000; 107: 829-36.

Smith B, Lisman RD, Simonton J, Della Rocca R. Volkmann's contracture of the extraocular muscles following blowout fracture. Plast Reconstr Surg. 1984; 74:200-16.

Broyles JM, Jones D, Bellamy J. Elgendy T, Sebai M, Susarla SM, et al. Pediatric Orbital Floor Fractures: Outcome Analysis of 72 Children with Orbital Floor Fractures. Plast. Reconstr. Surg. 2015; 136:822-8.

Published
2016-06-23
Section
Original Research