Genel Anestezi Uygulanan Hastalarda Farklı Havayolu Aygıtlarının Orta Kulak Basıncı ve Bulantı Kusma Sıklığı Üzerine Etkisi

  • Ercan Yıldırım Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü
  • Yusuf Ünal Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü
  • Metin Alkan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü
  • Kutluk Pampal Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü
  • Mustafa Arslan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü

Abstract

Amaç: Bu çalışmada kullanımı ve çeşitleri giderek yaygınlaşan supraglottik havayolu aygıtlarının orta kulak basıncı (OKB) ve postoperatif bulantı kusma (POBK) üzerine olan etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.Gereç ve Yöntem: Çalışmamız, etik kurul onayı alındıktan sonra genel anestezi altında diz artroskopisi planlanan ve farklı havayolu aygıtı kullanılan 18-65 yaş arası, ASA I veya II risk grubunda yer alan kadın ve erkek 100 olgu üzerinde gerçekleştirildi. Gruplar seçilen havayolu erişim ekipmanına göre; Klasik LMA (Grup LMA, n=20), I-gel (Grup I-gel, n=20), Cobra PLA (Grup Cobra PLA, n=20), LMA Supreme (Grup LMA Supreme, n=20) ve oral endotrakeal tüp (Grup ETT, n=20) olacak şekilde belirlendi Tüm hastalara anestezi indüksiyonu için lidokain 1 mg kg-1, propofol 2-3 mg kg-1 remifentanil 0.2 mg kg-1 dk-1 uygulanırken ETT grubunda bu ajanlara rokuronyum 0.6 mg kg-1 eklendi. Anestezi idamesi için sevofluran 1 MAK ve remifentanil infüzyonu 0.05-0.2 mg kg-1 dk-1 uygulandı. Hastaların kalp hızları, sistolik arteriye basınçları (SAB), diyastolik arter basınçları (DAB) periferik oksijen saturasyonları (SpO2), end tidal CO2 (EtCO2) sağ ve sol OKB’ları ve POBK sıklığı değerlendirildi.Bulgular: Demografik özellikler açısından herhangi bir farklılık tespit edilemeyen hastalarda, Grup ETT de entübasyon sonrası DAB ve MAB değerleri tüm suproglotik hava yolu araçlarına göre anlamlı olarak yüksek tespit edildi (p=0,01, p=0,012, p=0,013, p=0,015, sırasıyla). Gruplar arasında sol ve sağ orta kulak basınçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Kontrol ölçümlerinden yaklaşık 30 dakika sonra tüm gruplarda OKB değerlerinde artış saptanmasına rağmen ETT grubunda entübasyon sonrasında ani yükseliş gözlendi. OKB değerinde kontrol değerlerine göre en az dalgalanma I–jel grubunda saptandı. Postoperatif bulantı-kusma sıklığı ETT grubunda daha fazla gözlendi.Sonuç: Çalışmamızda havayolu kontrolünde kullanılan tüm aygıtların OKB’nı belli bir süre sonra artırmalarına rağmen, genel anestezi altında artroskopi yapılan hastalarda supraglottik havayolu aygıtlarının hemodinamik verileri etkilemeden ve postoperatif bulantı kusmada artışa neden olmaksızın güvenle kullanılabileceği kanaatindeyiz.

References

Değerli S, Acar B, Sahap M, Horasanlı E. Effect of laryngoscopy on middle ear pressure during anaesthesia induction. Int J Clin Exp Med. 2013; 6: 809-13

Nader D, Simpson G, Roberta L. Middle ear pressure changes after nitrous oxide anesthesia and its effect on postoperative nause and vomiting. The Laryngoscope 2004; 114: 883-6.

Ghai B, Sharma A, Akhtar S. Comparative evaluation of intraocular pressure changes subsequent to insertion of laryngeal mask airway and endotracheal tube. J Postgrad Med 2001; 47: 181-4.

Takahashi S, Mizutani T, Miyabe M, Toyooka H. Hemodynamic responses to tracheal intubation with laryngoscope versus lightwand intu- bating device (Trachlight) in adults with normal airway. Anesth Analg 2002; 95: 480-4.

Ghadiali SN, Swarts JD, Doyle WJ. Effect of tensor veli palatini muscle paralysis on eustachian tube mechanics. Ann Otol Rhinol Laryngol 2003; 12: 704-11

Lin FY, Gurgel RK, Popelka GR, Capasso R. The effect of continuous positive airway pressure on middle ear pressure. Laryngoscope 2012; 122: 688-90.

Butterworth JF, Mackey DC, Wasnick JD. Morgan and Mikhail's clinical anesthesiology. 5th ed. United States: The McGraw-Hill Companies; 2013.

Özturk O, Demiraran Y, İlce Z, Güçlü E, İskender A, Yıldızbas Z. Effects of desflurane on middle ear pressure: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngolojy 2007; 71: 1439-41.

Güler S, Apan A, Muluk NB, Budak B, Oz G, Kose EA Sevoflurane vs. TIVA in terms of middle ear pressure during laparoscopic surgery. Adv Clin Exp Med. 2014; 23: 447-54.

Apfel CC, Laara E, Koivuranta M, Greim CA, Roewer N. A simplified risk score for predicting postoperative nausea and vomiting: conclusions from cross-validations between two centers. Anesthesiology 1999; 91: 693-700.

Chin K, Brown OE, Manning SC. Middle ear pressure variation: effect of nitrous oxide. Laryngoscope 1997; 107:357-6.

Arslan M, Işık B, Kızıl Y, Özsoylar Ö, Dinç E, Akçabay M, et all. Anesthetic induced middle ear pressure changes and nause and vomiting in children undergoing adenotonsillectomy. New Medical Journal 2008: 25; 217-22.

Porhomayon J, Wendel PK, Defranks-Anain L, Leissner KB, Nader ND. Do the choices of airway affect the post-anesthetic occurrence of nausea after knee arthroplasty? A comparison between endotracheal tubes and laryngeal mask airways. Middle East J Anaesthesiol. 2013; 22: 263-7.

Published
2016-03-28
Section
Original Research