Gebelikte Kolon Kanseri Metastazına Bağlı Krukenberg Tümörü: Olgu Sunumu

  • Efser Öztaş
  • Sibel Özler ztb perinatology side branch asist
  • Ali Özgür Ersoy
  • Mengü Türker
  • Neslihan İnci Zengin
  • Ali Turhan Çağlar
  • Nuri Danışman

Abstract

Krukenberg tümörü, gastrointestinal kanserin overlere metastazı olarak tanımlanmaktadır, prognozu oldukça kötüdür ve beş yıllık yaşam süresi ortalama %12-23.4 dir. Krukenberg tümörünün primer kaynağı sıklıkla gastrik kanserdir, buna rağmen kolon, apendiks, meme, akciğer ve pankreas kanserlerinin de overe metastazları gösterilmiştir. Krukenberg tümörü sıklıkla hayatın beşinci dekadında ve ortalama 45 yaşında görülmektedir. Gebelik sırasında tanısı oldukça nadirdir. Olguların %80 ‘i bilateraldir. Burada akut pelvik ağrı ile başvuran kolon karsinomuna sekonder Krukenberg tümörlü 17 hafta ile uyumlu gebeliği bulunan bir olguyu sunmaktayız. 

References

Ritter DB, McGill FM, Greston WM. Krukenberg tumor part II: Identification during pregnancy. Female Patient. 1999;24:19

Sun HD, Hsiao SM, Chen YJ, Wen KC, Li YT, Wang PH. Advanced endocervical adenocarcinoma metastatic to the ovary presenting as primary ovarian cancer. Taiwan J Obstet Gynecol 2015;55:201e3

Jiang R, Tang J, Cheng X, Zang RY. Surgical treatment for patients with different origins of Krukenberg tumors: outcomes and prognostic factors. Eur J Surg Oncol 2009;35:92e7.

Genç M, Genç B, Solak A, Gür E, Sezgin C. Bilateral Krukenberg tumor in a 16- week pregnant woman. Eur J Gynaecol Oncol 2014;35:95e6.

Papakonstantinou E, Liapis A, Kairi-Vassilatou E, Iavazzo C, Kleanthis CK, Kondi-Pafiti A. Virilizing ovarian Krukenberg tumor in a 27-year-old pregnant woman. A case report and literature review. Eur J Gynaecol Oncol. 2011;32:331-3.

Goff BA, Mandel LS, Drescher CW, et al. Development of an ovarian cancer symptom index: possibilities for earlier detection. Cancer 2007; 109:221.

de Waal YR, Thomas CM, Oei AL, et al. Secondary ovarian malignancies: frequency, origin, and characteristics. Int J Gynecol Cancer 2009; 19:1160.

Kondi-Pafiti A, Kairi-Vasilatou E, Iavazzo C, et al. Metastatic neoplasms of the ovaries: a clinicopathological study of 97 cases. Arch Gynecol Obstet 2011; 284:1283.

Tamussino K, Scholl W, Reich O, Winter R. Gastric carcinoma presenting as a Krukenberg tumor in the 24th week of gestation. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1995; 62: 251-252,

Glisić A, Atanacković J. Krukenberg tumor in pregnancy. The lethal outcome. Pat Oncol Res 2006;12:108-10.

Published
2016-12-26