Göğüs Ön Duvarı Defektlerinde Göğüs Cerrahisi ile Birlikte Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz

  • Murat İğde
  • Asude Köksal ANKARA NUMUNE TRAINING AND RESEACH HOSPITAL PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY DEPARTMENT
  • Ramazan Erkin Ünlü
  • Mehmet Onur Öztürk
  • Alper Burak Uslu
  • Sinem Sıngın
  • Bülent Koçer
Keywords: Göğüs ön duvarı defektleri, muskulokutan flep, pektoralis major kas deri flebi

Abstract

Göğüs ön duvarı rekonstrüksiyonu; akciğerlerin fizyolojik fonksiyonunu ve ekspansiyonunu sağlamak amacıyla hem iskelet hem de hava kaçışını engelleyen doku komponentleri düşünülerek planlanmalıdır. Tümör, enfeksiyon, travma vb. nedenlerle oluşan göğüs ön duvarı defektlerinde; öncelikle iskelet stabilizasyonunun sağlanmasını takiben iyi vaskülerize bir yumuşak doku örtüsü gerekmektedir. Göğüs ön duvarı defektlerinde sıklıkla pektoralis majör flebi, serratus anterior flebi, eksternal oblik kas flebi, rektus abdominus flebi, latisimus dorsi flebi, omental flep gibi kas, kas-deri flepleri kullanılmaktadır. Göğüs ön duvarında defekti olan 8 hastanın Göğüs Cerrahisi Kliniği ile birlikte; her biri için defektlerine uygun rekonstrüksiyon planlanladığımız klinik deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.  2012-2013 tarihleri arasında kliniğimize ve göğüs cerrahisi kliniğine başvuran 3’ü kadın 5’i erkek 8 hastanın göğüs ön duvarı defektleri  latisimus dorsi ve pektoralis majör kas deri flebi ile rekonstrüksiyonu sağlandı. 4 hastada titanyum plak ve mesh ile yeni göğüs duvarı oluşturuldu. Meme CA sonrası radyoterapi alan 2 hastaya latisimus dorsi kas deri flebi ile sternumda osteosarkomu olan 1 hasta önce bilateral pektoralis majör kas deri flebi ile flepte dehissens gelişmesi üzerine latisimus dorsi flebi ile 2 hasta tek taraflı pektoralis majör kas deri flebi ile 3 hasta ise bilateral pektoralis majör kas deri flebi ile rekonstrükte edildi. Göğüs ön duvarı defekti olan her hastanın kendi içinde değerlendirilerek hastaya en uygun olan rekonstrüksiyon planının seçilmesi gerekmektedir. Bizim vakalarımızda da her hasta için hastaya özel rekonstrüksiyon seçeneği tercih edilmiştir. Tüm hastaların farklı farklı olan defektlerinin rekonstrüksiyonları uygun cerrahi planlanarak yapılmış olup; fonksiyonel ve estetik olarak sonuçlar tatmin edici bulunmuştur. 

References

Charles H.Thorne. Grabb&Smith’s Plastic Surgery.6th ed. Lippincott Williams & Wilkins .2010:665-9.

Pairolero PC. Chest wall tumors.In:Shields TW, ed. General Thoracic Surgery. Vol.1, 4th ed. Philedalphia: Williams and Wilkins;1994

Arnold PG, Pairolero PC. Chest wall reconstruction: An account of 500 consecutive patients.Plast.Reconstr.Surg.1996;98:804-10.

Mansour KA, Thourani VH, Losken A, et al. Chest wall resectionsand reconstruction: A 25-year experience, Ann Thorac.Surg.2002;73:1720-6.

Lequaglie C, Massone PB, Giudice G, Conti B. Gold standard for sternectomies and plastic reconstructions after resections for primary or secondary sternal neoplasms. Ann Surg Oncol. 2002;9:472-9.

Losken A, Thourani VH, Carlson GW et al A reconstructive algorithm for plastic surgey following extensive chest wall resection. Br J Plast Surg. 2004 57:295–302.

Martini N, Huvos AG, Burt ME, et al. Predictors of survival in malignant tumors of the sternum. J Thorac Cardiovasc Surg 1996; 111:96-106.

McCormack PM, Bains MS, Burr ME, Martini N, Chagassian T, Hidalgo DA. Local recurrent mammary carcinoma failing multimodality therapy: a solution. Arch Surg. 1989;124:158-61.

Martini N, Huvos AG, Burt ME, et al. Predictors of survival in malignant tumors of the sternum. J Thorac Cardiovasc Surg 1996; 111:96-106.

Pairolero PC, Arnold PG. Chest wall tumors: experience with 100 consecutive patients. J Thorac Cardiovasc Surg 1985;90: 367-72.

Lee TY, Estrera AL, Safi HJ, Khalil KG. Total sternal reconstruction using atitanium plate-supported methyl methacrylate sandwich. Ann Thorac Surg. 2007;84:664-6.

Pairolero PC, Arnold PG. Thoracic wall defects: surgical management of 205 consecutive patients. Mayo Clin Proc. 1986;61:557-63.

Cordeiro PG,Santamaria E,HidalgoD.The role of microsurgery in reconstruction of oncologic chest wall defects.Plast. Reconstr. Surg. 2001;108:1924-30.

Li Z,Cui J,Zhang YX,Levin LS. Versatility of the Thoracoacromial Artery Perforator Flap in Head and Neck Reconstruction. J Reconstr Microsurg. 2014;30:497-503.

Published
2015-11-27