Situs Ambigius ve Eşlik Eden Polispleni

  • Nurcan ÇETİN
  • Gonca ERBAŞ
  • Koray KILIÇ
  • Mehmet ARAÇ

Abstract

Situs ambigius ve eşlik eden polispleni, sol-taraflı organların duplikasyonu ve çok sayıda dalak varlığı ile karakterli bir situs anomalisidir. Situs anomalileri, nadir görülen ve iç organların normal konumlarının dışında yerleştiği doğumsal anomalilerdir. Tanımlanmaları ve sınıflandırılmaları karmaşık ve zor gibi görünse de, birbirlerinden bazı temel özellikleri ile ayrılırlar. Bu makalede situs ambigius ve eşlik eden polispleni tanısı alan 25 yaşında erkek olgunun radyolojik bulguları sunulmaktadır.Anahtar Kelimeler: Situs ambigius, polispleni, heterotaksi, sol izomerizm Situs Ambiguous with Polysplenia AbstractSitus ambiguous with polysplenia is a situs abnormality characterized by the duplication of left-sided organs and presence of multiple spleens. Situs anomalies are rare conditions with a developmental origin where the inner organs are located other than in their normal localizations. Although seemingly difficult to define and categorize, they can be distinguished from each other by their  features. In this article, our purpose is to present radiologic findings of a 25-year-old male, who has diagnosis of situs ambiguous with polysplenia, and to discuss situs abnormalities.Key Words: Situs ambiguous, polysplenia, heterotaxy, left isomerism