Safra Kesesi Duplikasyonu

  • Arda Işık
  • Deniz Fırat
  • Mehmet Soytürk
  • Hüseyin Eken
  • Orhan Çimen
  • İsmail Demiryılmaz
  • İsmayil Yilmaz

Abstract

Safra kesesi duplikasyonu embiryogenez sırasında oluşan nadir bir konjenital anomalidir. Dünyada bugüne kadar 210 vaka tanımlanmıştır. Kırk yaşında karın ağrısı şikayeti ile değerlendirilen hastanın yapılan hepatobiliyer USGde safra kesesi duplikasyonu tespit edildi. Laparoskopik kolesistektomi sonrası hastanın şikayetleri geriledi. Safra kesesinde duplikasyon, triplikasyon ve septalı safra kesesi olarak varyasyonlar olabilir. Preoperatif değerlendirilmesi, perioperatif komplikasyonlar açısından önemlidir.

References

- Botsford A, McKay K, Hartery A, Hapgood C. MRCP imaging of duplicate gallbladder: a case report and review of the literature. Surg Radiol Anat. 2015 Mar 11.

- Çelik MA,YildizZ K, Alhan E. Safra Kesesi Duplikasyonu Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2015; 5: 50-51

- Görkem SB, Doğanay S, Kahriman G, Küçükaydın M, Coşkun A. Acute cholecystitis of a duplicated gallbladder with double cystic duct in a 10 year old boy. Balkan Med J. 2014;31:366-7.

- Gürses C,Kaya A,Yağcı A. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2002 8:76-78

- Şahin Ş, Haktanır A, Safra Kesesi Duplikasyonu: Olgu Sunumu Kocatepe Tıp Dergisi 12: 70-73

- Isık A, Demiryilmaz I, Yılmaz I, Fırat D, Cimen O, Eken H. Laparoskopik Apendektomide Manuel Düğümün Etkinliği Gazi Medical Journal 2015;27:19-20

Published
2016-06-23