İdiopatik Periportal Lenfadenopati

  • Arda Işık
  • Deniz Fırat
  • Mehmet Soyturk
  • İsmail Demiryilmaz
  • İsmayil Yilmaz

Abstract

 Amaç: Periportal lenfadenopati, karaciğer, safra yolları, pankreas kanserlerinde ve lenfoma durumlarında görüntüleme metodlarında sıklıkla gözlenir ve evreleme-tedavi açısından öneme haizdir. Fakat bu kanserler haricinde periportal lenf nodunun önemiyle ilgili çalışma sayısı çok azdır. Periportal lenfoadenopatinin klinik önemini araştırmak amacıyla bu çalışmayı planladık.Gereç ve Yöntem: 2012 Ocak-2015 Ocak tarihleri arasında kliniğimizde idiopathik periportal lenfadenopati ile takip edilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Lenfadenopati capı 1 cmden büyük lenf nodları olarak değerlendirildi. Bilinen kanser öyküsü olan hastalar çalışma dışı tutuldu. Bulgular: Toplam 3 hasta( 2 kadın, 1 erkek) değerlendirildi. Yaş ortalaması 40(20-65) idi. Lenfadenopati ortalama büyüklüğü 1,83(1,5-2,5) cm idi. Hastaların takiplerinde, bir hastada Non Hodgkin lenfoma, bir hastada başvurusundan bir hafta sonra bilier kolanjit gözlendi. Diğer hastanın takiplerinde herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Sonuçlar: Periportal lenfadenopati, çeşitli hastalıkların öncü bulgusu olarak ileri araştırılması gereken radyolojik bir entitedir. Lenfoadenopatinin progresyonu veya regresyonu açısından hastalar yakın takip altında bulundurulmalıdır.

References

Tirumani SH, Shanbhogue AK, Vikram R, Prasad SR, Menias CO . Imaging of the porta hepatis: spectrum of disease.Radiographics. 2014 ;34:73-92.

Pupulim LF, Vilgrain V, Ronot M, Becker CD, Breguet R, Terraz S. Hepatic lymphatics: anatomy and related diseases. Abdom Imaging. 2015(online).

Einstein DM, Singer AA, Chilcote WA, Desai RK. Abdominal lymphadenopathy: spectrum of CT findings. RadioGraphics 1991;11:457–472.

Okada Y, Yao YK, Yunoki M, Sugita T. Lymph nodes in the hepatoduodenal ligament: US appearances with CT and MR correlation. Clin Radiol 1996;51:160–166.

Borhani AA, Hosseinzadeh K, Almusa O, Furlan A, Nalesnik M. Imaging of posttransplantation lymphoproliferative disorder after solid organ transplantation. RadioGraphics 2009;29:981–1000.

Isik A, Okan I, Firat D, Yilmaz B, Akcakaya A, Sahin M. A new prognostic strategy for gastric carcinoma: albumin level and metastatic lymph node ratio. Minerva Chir. 2014;69:147-53.

Lee YJ, Hwang JY, Park SE, Kim YW, Lee JW. Abdominal tuberculosis with periportal lymph node involvement mimicking pancreatic malignancy in an immunocompetent adolescent. Pediatr Radiol. 2014;44:1450-3.

Published
2016-03-28
Section
Original Research