Laparoskopik Apendektomide Manuel Düğümün Etkinliği

  • Arda Işık
  • İsmail Demiryilmaz
  • İsmayil Yılmaz
  • Deniz Fırat
  • Orhan Çimen
  • Hüseyin Eken

Abstract

  Amaç: Bu çalışmamızda laparoskopik apendektomide apendiks güdüğünün manuel düğüm veya diğer yöntemlerle kapatılması arasında ki etkinlik farkı araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışma için, 2012 mart-2015 mart tarihleri arasında Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde laparoskopik apendektomi ameliyatı yapılan 30 hastanın dosyaları retrospektif olarak tarandı. Bulgular: Çalışmamızda 14 kadın, 16 erkek mevcuttu. Hastaların median yaşı 25(18-52) idi. Ortalama operasyon süresi manuel düğümde 45 dakika, diğer gereçlerde 40 dakika olarak tespit saptandı. Postoperatif hastanede ortalama yatış süresi manuel düğümde 1,3 gün, diğer gereçlerde 1,5 gün olarak tespit edildi. Postoperatif morbidite sadece manuel düğüm grubunda(%8) ve postoperatif apse olarak gözlendi. Sonuç: Laparoskopik apendektomide apendiks güdüğü manuel düğüm ile intra veya ekstrakorpereal olarak bağlanarak güvenli şekilde kapatılabilir. Bu şekilde uygulamanın diğer yöntemler uygulanarak yapılan kapama tekniğinden dezavantajı olmamakla beraber, operasyonel maliyet açısından avantajı bulunmaktadır.

References

Strzalka M, Matyia M, Rembiasz K. Results of laparoscopic appendectomies performed with the use of titanium clips for closure of the appendicularstump. Pol Przegl Chir 2014;86:418-21.

Krisher Sl, Browne a, Dibbins a et al.: Intra-abdominal abscess after laparoscopic appendectomy for perforated appendicitis. arch Surg 2001; 136: 438-41.

Sporn E, Petroski GF, Mancini GJ et al.: Laparoscopic appendectomy—is it worth the cost? Trend analysis in the US from 2000 to 2005. J am coll Surg 2009; 208: 179-85.

Kazemier G, in’t Hof kH, Saad S et al.: Securing the appendiceal stump in laparoscopic appendectomy: evidence for routine stapling? Surg endosc2006; 20: 1473-76.

Partecke LI, Kessler W, von Bernstorff W et al.: Laparoscopic appendectomy using a single polymeric clip to close the appendicular stump. Langenbecks Arch Surg 2010;395:1077-82.

Delibegovic S, Matovic E: Hem-o-lok plastic clips in securing of the base of the appendix during laparoscopic appendectomy. Surg Endosc 2009; 23: 2851-54.

Rickert A, Bönninghoff R, Post S et al.: Appendix stump closure with titanium clips in laparoscopic appendectomy. Langenbecks Arch Surg 2012; 397: 327-31.

Published
2016-01-10
Section
Original Research