Rinoplasti Operasyonu Sonrası Yapılan Ek Lokal Anestezinin Postoperatif Ağrı Düzeyine olan Etkisi

  • Sedat Tatar KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
  • Ayşe Şencan Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi
  • Serhat Şibar GAZİ ÜNİVERSİTESİ
  • Kemal Fındıkçıoğlu GAZİ ÜNİVERSİTESİ
  • Selahattin Özmen KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Abstract

Amaç: Bu çalışmada rinoplasti operasyonu bitiminde yapılan ek lokal anestezinin pos- toperatif ağrı düzeyine olan etkisini değerlendirmeyi amaçladık.Gereç ve Yöntem: Açık teknikle opere edilen 66 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar genel anestezi altında opere edildi. Operasyon biterken hastalara ek lokal anestezi uygulandı. Ameliyat öncesi damar yolu açılması sırasında, ayılma odasında ve ameliyat sonrası 1, 2, 4, 6, 12, 18 ve 24. saatlerde görsel analog çizelge (VAS) ile hastaların ağrı durumu değerlendirildi ve ek lokal anestezi yapılmayan grupla karşılaştırıldı.Bulgular: Ek lokal anestezi uygulanan grupta en yüksek ağrı düzeylerinin kateterizasyon, 1. ve 2. saatlerde olduğu gözlendi. Ek lokal anestezi uygulanmayan grupla karşılaştırıldığında ek lokal anestezi yapılan grubun 1. ve 2. saat ağrı düzeyleri anlamlı olarak daha düşük saptandı.Sonuç: Yapılan ek lokal anestezi hastaların erken dönem ağrı düzeyini azaltmakta ve hasta memnuniyetini artırmaktadır.

Author Biographies

Sedat Tatar, KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ
Serhat Şibar, GAZİ ÜNİVERSİTESİ
PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KLİNİĞİ
Kemal Fındıkçıoğlu, GAZİ ÜNİVERSİTESİ
PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KLİNİĞİ
Selahattin Özmen, KOÇ ÜNİVERSİTESİ
PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KLİNİĞİ

References

Gun R, Yorgancılar E, Yıldırım M, Bakır S, Topcu I, Akkus Z. Effects of lidocaine and adrenaline combination on postoperative edema and ecchymosis in rhinoplasty. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011;40:722-9.

Hatef DA1, Ellsworth WA, Allen JN,Bullocks JM, Hollier LH Jr,S et al. Perioperative steroids for minimizing edema and ecchymosis after rhinoplasty: a meta-analysis. Aesthet Surg J. 2011;31:648-57.

Dionyssiou D, Annacontini L, Armenio A,Demiri E.A simple and effective combined method for the management of postrhinoplasty ecchymosis and edema. Plast Reconstr Surg. 2008;121:2176

Wittekindt D1, Wittekindt C,Schneider G, Meissner W, Guntinas-Lichius O. Postoperative pain assessment after septorhinoplasty. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012;269:1613-21.

Svenson I,Sjostrom B,Haljamae H.Assessment of pain experiences after elective surgery. J Pain Symptom Manage. 20:193-201;2000.

Szychta P, Antoszewski B. Assessment of early post-operative pain following septorhinoplasty. J Laryngol Otol. 2010;124:1194-9.

Yılmaz YF,Ozlugedik S,Titiz A,Tuncay A,Ozcan M,Unal A.Comparison of levo-bupivacaine and lidocaine for postoperative analgesia followıng septoplasty.Rhinology 2008;46849:289-91.

Erkul E,Babayiğit M,Kuduban O. Comparısıon of local anesthesia with articaine and lidocaine in septoplasty procedure. Am J Rhinol Allergy.2010;24:e 123-6.

Eryılmaz T,Küçüker İ,Camgöz N,Güngör İ,Yavuzer R,Atabay K.Rinoplasti ağrılı bir girişim midir? Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg 2006;14:178-81.

Demirhan A1, Tekelioğlu UY,Akkaya A,Bilgi M, Apuhan T, Karabekmez FE, et al..Effect of pregabalin and dexamethasone addition to multimodal analgesia on postoperative analgesia following rhinoplasty surgery. Aesthetic Plast Surg. 2013;37:1100-6.

Karaman E1,Gungor G,Alimoglu Y,Kilic E,Tarakci E, et al..The effect of lidocaine, bupivacaine and ropivacaine in nasal packs on pain and hemorrhage after septoplasty. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011;268:685-9.

Published
2016-03-28
Section
Original Research