Beyin Apsesi ile Komplike olan Meningokoksemi Olgusu ve Güncel Yoğun Bakım Tedavi Yaklaşımları

  • Osman Yeşilbaş İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Çocuk yoğun Bakım Ünitesi
  • Hasan Serdar Kıhtır İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Çocuk yoğun Bakım Ünitesi
  • Nevin Hatipoğlu İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi.Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü
  • Canan Hasbal Akkuş İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi.Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Kliniği
  • Hamdi Murat Yıldırım İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Çocuk yoğun Bakım Ünitesi
  • Esra Şevketoğlu İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Çocuk yoğun Bakım Ünitesi

Abstract

 Meningokoksemi Neisseria meningitidis’ in etken olduğu peteşiyel purpura, sepsis, septik şok, çoklu organ yetmezliği ve gangren gibi ağır tablolara yol açan önemli bir enfeksiyon hastalığıdır. Altı yaşında kız hasta ateş, uykuya eğilim ve yaygın makülopapüler döküntü yakınmasıyla acil polikliniğine başvurdu. Ön tanı olarak meningokoksemik septik şok düşünülen hastaya seftriakson ve agresif sıvı tedavisi başlandı. Hastada tedaviye yanıtsız trombositopeni-ilişkili çoklu organ yetersizliği, hipotansiyon ve kanama diyatezi geliştiğinden sürekli veno-venöz hemofiltrasyon ve terapötik plazma değişimi uygulandı. Başvuru sırasında alınan kan kültüründe üreme saptanmayan hastanın serumunda multiplex polimeraz zincir reaksiyonu sonucu N. meningitidis serogrup W-135 saptandı. Dokuzuncu gününde konfüzyonu gelişen hastanın kraniyal manyetik rezonans görüntülemesinde sağ kapsüla interna komşuluğunda iskemi ve apse ile uyumlu lezyon görüldü. Meningokoksemide ekstremite amputasyonuna kadar ciddi sekellere yol açan iskemik infarkt olayının beyin gibi santral yerleşimli dokularda da görülebileceği ve enfekte olabileceği düşünülmektedir.

References

Lewis LA, Ram S. Meningococcal disease and the complement system. Virulence 2014; 5 :98-126.

Jafri RZ, Ali A, Messonnier NE, Tevi-Benissan C, Durrheim D, Eskola J, et al. Global epidemiology of invasive meningococcal disease. Popul Health Metr 2013; 11: 17.

Kendirli T, İnce E. Meningokoksemi. In: Karaböcüoğlu M, Köroğlu TF, editors. Çocuk Yoğun Bakım Esaslar ve Uygulamalar. 1st ed. Çapa, İstanbul; 2008. p.767-78.

Nadel S, Kroll JS. Diagnosis and management of meningococcal disease: the need for centralized care. FEMS Microbiol Rev 2007; 31: 71-83.

Hadem J, Hafer C, Schneider AS, Wiesner O, Beutel G, Fuehner T, et al. Therapeutic plasma exchange as rescue therapy in severe sepsis and septic shock: retrospective observational single-centre study of 23 patients. BMC Anesthesiol 2014; 14: 24.

Sevketoglu E, Yildizdas D, Horoz OO, Kihtir HS, Kendirli T, Bayraktar S, et al. Use of therapeutic plasma exchange in children with thrombocytopenia-associated multiple organ failure in the Turkish thrombocytopenia-associated multiple organ failure network. Pediatr Crit Care Med 2014; 15: 354-9.

Nguyen TC, Han YY, Kiss JE, Hall MW, Hassett AC, Jaffe R, et al. Intensive plasma exchange increases ADAMTS-13 activity and reverses organ dysfunction in children with thrombocytopenia-associated multiple organ failure. Crit Care Med 2008; 36: 2878-87.

Rimmer E, Houston BL, Kumar A, Abou-Setta AM, Friesen C, Marshall JC, et al. The efficacy and safety of plasma exchange in patients with sepsis and septic shock: a systematic review and meta-analysis. Crit Care 2014; 18: 699.

Yip K, Gosling RD, Jones V, Hosein IK. An unusual case meningococcal meningitis complicated with subdural empyema in a 3 month old infant: a case report. Cases J 2009; 2: 6335.

Chiu CH, Lin TY, Huang YC. Cranial nerve palsies and cerebral infarction in a young infant with meningococcal meningitis. Scand J Infect Dis 1995; 27: 75-6.

van de Beek D, Patel R, Wijdicks EF. Meningococcal meningitis with brainstem infarction. Arch Neurol 2007; 64: 1350-1.

Boos C, Daneshvar C, Hinton A, Dawes M. An unusual case of chronic meningitis. BMC Fam Pract 2004; 5: 21.

de Souza AL, Sequro AC. Stroke secondary to meningococcal meningitidis: a potential link between endothelial dysfunction and cytokines. Arch Neurol 2008; 65: 283-4.

Published
2015-10-01