Diyabetik Ayak Ülserlerine Eşlik Eden Cilt Lezyonlarının Sıklığı ve Wagner Sınıflaması ile İlişkisi

Authors

  • Hüseyin Demirci Turgut Özal Univercity
  • Işılay Kalan Sarı Burdur State Hospital
  • Canan Kevlekçi Gazi Univercity
  • İsmail Küçüködük Gazi Univercity
  • Kevser Özdemir Gazi Univercity
  • Yağmur Burak Öztürk Gazi Univercity
  • Metin Arslan Gazi Univercity

Abstract

Amaç: Bu çalışmada; diabetes mellituslu hastalarda diyabetik ayak ülserlerine eşlik eden cilt lezyonlarının klinik spektrumunun ve insidansının belirlenmesi ve lezyonların Wagner sınıflaması ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntemler: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Diyabetik Ayak Polikliniği’nde diyabetik ayak ülseri tanısı ile izlenen 120 hasta retrospektif olarak incelendi. Wagner sınıflamasına göre belirlenen diyabetik ayak ülser derecesi, yara tedavisi, dermatolojik muayene ile belirlenen cilt lezyon karakteri ve sayısı, glisemik kontrol ve komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: 120 hastanın 57’si kadın, 63’ü erkek, ortalama yaşları 59,32±12,53 yıl, ortalama diyabet süreleri 15,31±8,61 yıldı. Ortalama HbA1c düzeyi %9,12±2,06 idi. Hastaların %34.1’inde osteomyelit, %55’inde en az bir deri lezyonu [en sık Tinea unguium (%47.3)] saptanmıştı. Deri lezyonu olan hastaların %87,8’ini Wagner evre 1, 2, 3 diyabetik ayak ülseri olan hastalar oluşturuyordu, yarıya yakınında (%42,4) evre 3 diyabetik ayak ülseri mevcuttu. Cilt lezyonu bulunan hastalarda anlamlı olarak antibiyotik tedavisi alma sıklığının, amputasyon oranının yüksek, yara bakım süresinin uzun olduğu görüldü (p<0.05).

Sonuç: Cilt lezyonları diyabetik ayak ülserlerine sıklıkla eşlik etmektedir. Wagner evre 1 ve 3 diyabetik ayak ülserlerinde cilt lezyonlarına daha çok rastlanmıştır. Cilt lezyonu varlığında yara bakım süresinin uzadığı, amputasyon oranının arttığı görülmektedir. Morbiditeyi önlemek ve tedavi maliyetini azaltmak için yara tedavisine ek olarak cilt lezyonlarının dikkatlice incelenip zamanında tedavi edilmesi gerekmektedir.

Author Biographies

Hüseyin Demirci, Turgut Özal Univercity

Department of Endocrinology and Metabolic Diseases

Işılay Kalan Sarı, Burdur State Hospital

Department of Endocrinology and Metabolic Diseases

Canan Kevlekçi, Gazi Univercity

Department of Dermatology

İsmail Küçüködük, Gazi Univercity

department of plastic and reconstructive surgery

Kevser Özdemir, Gazi Univercity

Department of Enfection Diseases

Yağmur Burak Öztürk, Gazi Univercity

Depatment of Ortopedics and Traumatology

Metin Arslan, Gazi Univercity

Department of Endocrinology and Metabolic Diseases

References

Satman İ, TURDEP Çalışma Grubu. TURDEP-II Çalışması ilk sonuçlar, 32.TEMH Kongresi, 13-17 Ekim 2010, Antalya

Perez MI, Kohn SR. Cutaneous manifestations of diabetes mellitus. J Am Acad Dermatol 1994;30: 519- 31

Paron NG, Lambert PW. Cutaneous manifestations of diabetes mellitus. Dermatology 2000;27: 381-3

Bowering CK. Diabetic foot ulcers: pathophysiology, assessment, and therapy. Can Fam Phys 2001;47: 1007-16

Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA 2005;293: 217-28

Consensus Development Conference on Diabetic Foot Wound Care: 7–8 April 1999, Boston, Massachusetts. American Diabetes Association. Diabetes Care 1999; 22: 1354–60.

Wagner FW. The dysvascular foot: a system of diagnosis and treatment. Foot Ankle 1981; 2: 64–122.

Çiçek D, Kandi B, Oğuz S. Diyabetes mellituslu hastalarda gözlenen deri bulguları. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2010;24: 77-8

Romano G, Moretti G, Di Benedetto A.Skin lesions in diabetes mellitus: prevalence and clinical correlations. Diabetes Research and Clinical Practice 1998; 39: 101-6.

Published

2016-06-23

How to Cite

Demirci, H., Kalan Sarı, I., Kevlekçi, C., Küçüködük, İsmail, Özdemir, K., Burak Öztürk, Y., & Arslan, M. (2016). Diyabetik Ayak Ülserlerine Eşlik Eden Cilt Lezyonlarının Sıklığı ve Wagner Sınıflaması ile İlişkisi. Gazi Medical Journal, 27(3). Retrieved from http://medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ/article/view/1163

Issue

Section

Original Research

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>