Minimal İnvaziv Yöntemle Dikişsiz Aort Kapak Replasmanı: Olgu Sunumu

  • Abdullah Özer necmettin erbakan üniversitesi,
  • Okan Uğurlu
  • Gamze Sarkılar
  • Erdal Ege
  • Ali Sarıgül

Abstract

Kliniğimize Aort Darlığı (AD) tanısıyla kabul edilen iki hastamıza, ileri yaş ve klasik cerrahi riskinin yüksek olması nedeniyle anterior torakotomi ile minimal invaziv girişim yapılarak dikişsiz aort kapağı implantasyonu yapılmıştır. Minimal invaziv girişimin ileri yaş ve yüksek riskli ciddi aort darlığı olan hastalarda, klasik cerrahiye oranla çok daha uygun bir cerrahi tedavi seçeneği olduğu kanısındayız.

Author Biography

Abdullah Özer, necmettin erbakan üniversitesi,
Kalp Damar Cerrahisi 

References

-Stewart BF, Siscovick D, Lind BK, Gardin JM, Gottdiener JS, Smith VE, Et al, Clicical factors associated with calcific aortic valve disease Cardio vasküler Health study J Am Coll Cardiol.1997;29:630-4.

-Cosgrov DM, Sabik JK, Minimal invasive approach for aortic valve operations. Ann Thorac. Surg, 1996;62:596-7.

-Doty DB, Di Rosso GB, Doty JR, Full – spectrum cardiac Surgery thyrough a minimal incision: ministernotomi (lower halp) technigue. Ann. Thorac. Surg. 1998;65:573-7.

-Sarıoğlu T, Erek E, Kınıkoğlu B, Aydemir NA, Sarıoğlu A, Sansoy V, Aort kapak hastalığı ve subaortik stenoz olgularında alternatif ‘invasiv’ yaklaşım: sağ anterior submamariyan minitorokotomi. Türk göğüs kalp damar cerrahisi dergisi, [Alternative 'invasive' approach in aortic valve disease and subaortic stenosis patients: right anterior submammarian minithoracotomy. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery] 2000;8:771-3.

-Tam RK, Almeida AA, Minimally invasive aortic valve replacement viapartial sternotomy. Ann Thorac Surg, 1998;65:275-6.

-Minale C, Reifschneider HJ, Schmitz E, Uckmann FP. Single acces for minimally invasive aortic valve replacement. Ann Thorac Surg 1997;64:120-3.

-Günay C, Cingöz F, Tatar H, Aort kapak cerrahisinde güncel yaklaşımlar. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi [ Current strategies for the aortic valve surgery. Turkish Journal of Interventional Cardiology] 2007;11:108-14.

-Taşoğlu İ, Demir A, Kubat E, Yılmaz M, Lafçı G, Yalçınkaya A ve arkadaşları. Seksen yaş üstü hastalarda mekanik aort kapak replasmanı. [Mechanical aortic valve replacement in patients over the age of eighty] J Clin Anal Med 2014;224-8.

Published
2016-01-10