Sezaryen Skar Gebeliğinin Tek Doz Lokal Metotreksat Uygulaması ile Tedavisi: Olgu Sunumu

  • İlknur Mutlu NovaArt Tüp Bebek Merkezi
  • Mehmet Fırat Mutlu Koru Hastanesi
  • Ahmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Berk Bulut Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Abstract

Sezaryen skar gebeliği erken gebelik nedeniyle başvuran hastaların yaklaşık 1/1800’ünde saptanmaktadır. Geçirilmiş sezaryen öyküsü olan hastalarda ektopik gebeliklerin %6.1’ini oluşturmaktadır. Nadir görülmesine rağmen maternal morbidite ve mortaliteye sebep olabilmesi ve son yıllarda sezaryen oranlarındaki artışa bağlı olarak görülme sıklığının artması nedeniyle önem taşımaktadır. Tedavisinde lokal veya sistemik metotreksat, lokal potasyum klorid, histereskopi, laparaskopi, laparatomi, uterin küretaj ve uterin arter embolizasyonu gibi değişik yöntemler kullanılmasına rağmen ilk ve en etkin tedavi seçeneği tartışmalıdır. Olgumuz transvajinal ultrasonografi eşliğinde lokal tek doz metotreksat uygulaması ile komplikasyonsuz bir şekilde tedavi edilmiştir; bu tedavi yöntemi sezaryen skar gebeliğinde ilk tedavi seçeneği olarak önerilebilir.

Author Biographies

İlknur Mutlu, NovaArt Tüp Bebek Merkezi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Mehmet Fırat Mutlu, Koru Hastanesi
Kadın Hastalıkları  ve Doğum
Ahmet Erdem, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Berk Bulut, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Mehmet Erdem, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum

References

Litwicka K, Greco E. Caesarean scar pregnancy: a review of management options. Curr Opin Obstet Gynecol, 2011;23 415-21.

Ash A. Smith A, Maxwell D. Caesarean scar pregnancy. BJOG, 2007;114:253-63.

Jurkovic, D. Hillaby K, Woelfer B, Lawrence A, Salim R, Elson CJ. First-trimester diagnosis and management of pregnancies implanted into the lower uterine segment Cesarean section scar. Ultrasound Obstet Gynecol, 2003; 21 220-7.

Seow KM, Huang LW, Lin YH, Lin MY, Tsai YL, Hwang JL. Cesarean scar pregnancy: issues in management. Ultrasound Obstet Gynecol, 2004; 23:247-53.

Ravhon A, Ben-Chetrit A, Rabinowitz R, Neuman M, Beller U et . Successful methotrexate treatment of a viable pregnancy within a thin uterine scar. Br J Obstet Gynaecol, 1997; 104:628-9.

Maymon R, Halperin R, Mendlovic S, Schneider D, Herman A .Ectopic pregnancies in a Caesarean scar: review of the medical approach to an iatrogenic complication. Hum Reprod Update, 2004; 10;515-23.

Donnez J, Godin PA, Bassil S. Successful methotrexate treatment of a viable pregnancy within a thin uterine scar. Br J Obstet Gynaecol, 1997; 104:1216-7.

Cok T, Kalayci H, Ozdemir H, Haydardedeoglu B, Parlakgumus AH, Tarim E. Transvaginal ultrasound-guided local methotrexate administration as the first-line treatment for cesarean scar pregnancy: Follow-up of 18 cases. J Obstet Gynaecol Res, 2014.

Hasegawa, J., Ichizuka K, Matsuoka R, Otsuki K, Sekizawa A, Okai T. Limitations of conservative treatment for repeat Cesarean scar pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol, 2005;25:310-1.

Saraj, A.J, Wilcox JG, Najmabadi S, Stein SM, Johnson MB, Paulson RJ.Resolution of hormonal markers of ectopic gestation: a randomized trial comparing single-dose intramuscular methotrexate with salpingostomy. Obstet Gynecol, 1998;92:989-94.

Published
2015-07-02