Klorheksidinli Swap-Stick ve Klorheksidin Emdirilmiş Transparan Örtü Kullanımı ile Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Önlenmesi

 • Gülçin Telli Gazi University Faculty of Medicine,
 • Murat Dizbay Gazi University Faculty of Medicine,
 • Özlem Tunçcan Güzel Gazi University Faculty of Medicine,
 • Zeynep Akı Gazi University Faculty of Medicine,
 • Ayhan Doğan Gazi University Faculty of Medicine,
 • Sema Doğan Gazi University Faculty of Medicine,
 • serpil Baş Gazi University Faculty of Medicine,
 • Hatice Şimşek Gazi University Faculty of Medicine,
 • Bedia Bostan Gazi University Faculty of Medicine
 • Gulsan Sucak Gazi University Faculty of Medicine
 • Firdevs Aktaş Gazi University Faculty of Medicine

Abstract

Amaç: Çalışmamızda, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kök Hücre Nakil Birimi (KHNB)’nde, eğitimi takiben klorheksidinli swap-stick ile pansuman ve klorheksidin emdirilmiş transparan örtü kullanımı gibi önlemlerin kan dolaşımı enfeksiyonlarının (KDE) insidansına olan etkisinin gösterilmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Metod: Kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları (KİKDE) sürveyansı enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından aktif prospektif olarak gerçekleştirilmiştir. 1 Mart 2011 ile 31 Aralık 2011 tarihleri birinci dönem olarak kabul edilmiştir. Birinci dönemde yüksek enfeksiyon oranları görülmesi üzerine personel eğitimi, klorheksidinli swap-stick ve klorheksidin emdirilmiş transparan örtü kullanımı gibi enfeksiyon kontrol önlemleri uygulamaya konulmuştur. Uygulama sonrası, 1 Ocak 2012 ile 31 Ekim 2012 tarihleri ise 2. dönem olarak kabul edilmiştir. İki dönemdeki KİKDE oranları ve insidans dansitesi ki-kare testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Mikroorganizmalar da ayrıca kayıt edilmiştir.Bulgular: Birinci dönemde 329 hastada toplam 51 KDE tanısı konmuştur. Bunların % 62.7’sinin kateter kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. İkinci dönemde ise 371 hastada toplam 29 KDE tanısı konmuş, enfeksiyonların % 27.3’ü kateter ilişkili olarak bulunmuştur. Uygulama öncesi dönemde KDE için insidans dansitesi 1000 günde 17.24 iken sonraki dönemde 1000 günde 8.3 olarak bulunmuştur (p=0.001). Her iki dönemde de en sık izole edilen etken KNS’ler olmuştur. Üreyen mikroorganizmalar karşılaştırıldığında toplamda gram pozitif mikroorganizmalarda anlamlı azalma saptanmıştır (p=0.006).Sonuç: Çalışmamızın sonucunda, eğitim, klorheksidinli swap-stick uygulaması ve klorheksidin emdirilmiş transparan örtü kullanımı gibi enfeksiyon kontrol önlemlerinin KDE ve özellikle KİKDE insidansında belirgin azalma sağladığı tespit edilmiştir. Bu azalma, başlıca gram pozitif mikroorganizmalarla gelişen infeksiyonlardaki azalmaya bağlı olarak ortaya çıkmıştır. 

Author Biographies

Gülçin Telli, Gazi University Faculty of Medicine,
Clinical Microbiology and Infectious Diseases Department
Murat Dizbay, Gazi University Faculty of Medicine,
Clinical Microbiology and Infectious Diseases Department
Özlem Tunçcan Güzel, Gazi University Faculty of Medicine,
Clinical Microbiology and Infectious Diseases Department
Zeynep Akı, Gazi University Faculty of Medicine,
Hematology Department
Ayhan Doğan, Gazi University Faculty of Medicine,
Infection control committee
Sema Doğan, Gazi University Faculty of Medicine,
Department of Hematology
serpil Baş, Gazi University Faculty of Medicine,
Infection control committee
Hatice Şimşek, Gazi University Faculty of Medicine,
Infection control committee
Bedia Bostan, Gazi University Faculty of Medicine
Infection control committee
Gulsan Sucak, Gazi University Faculty of Medicine
Department of Hematology
Firdevs Aktaş, Gazi University Faculty of Medicine
Clinical Microbiology and Infectious Diseases Department

References

Dimick JB, Pelz RK, Consunji R, Swoboda SM, Hendrix CW, Lipsett PA. Increased resource use associated with catheter-related bloodstream infection in the surgical intensive care unit. Arch Surg 2001; 136:229–34.

Warren DK, Quadir WW, Hollenbeak CS, Elward AM, Cox MJ, Fraser VJ. Attributable cost of catheter-associated bloodstream infections among intensive care patients in a nonteaching hospital. Crit Care Med 2006; 34:2084–9.

O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO et al. and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections. Clin Infect Dis 2011;52:e162-93.

Aygün G. Damar içi kateter enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolü. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitim Etkinlikleri Hastane Enfeksiyonları: Koruma ve Kontrol 2008. Sempozyum Dizisi No: 60:79-88.

Hakyemez İN. Santral venöz kateter ilişkili enfeksiyon sıklığı ve risk faktörlerinin analizi [uzmanlık tezi]. İstanbul: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, 2008.

Ulusoy S, Akan H, Arat M, Baskan S, Bavbek S, Nahit Ç ve ark. Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği, Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu 2005. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2005; 9: Ek 1

Eggimann P, Pittet D. Overview of catheter-related infections with special emphasis on prevention based on educational programs. Clin Microbiol Infect 2002;8:295-309.

Henderson DK. Infections due to percutaneous intravascular devices. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 5th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2000:3005-8.

Lovedaya HP, Wilsona JA, Pratta RJ, Golsorkhia M, Tinglea A, Baka A et al. Epic 3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections in NHS Hospitals in England. J Hosp Infect. 2014;86: 1-70.

Horan TC, Andrus M, Dudeck MA. CDC/NHSN surveillance definition of health care-associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting. Am J Infect Control. 2008;36:309-32.

Mete B, Öztürk R. Damar İçi Kateterlere Bağlı Enfeksiyonlar ve Korunma In: Doğanay M, Ünal S, Çetinkaya Şardan Y(Ed). Hastane Enfeksiyonları 2013 Bilimsel Tıp Yayınevi. 2013;38:737-72

Raad I, Chaftari AM. Advances in Prevention and Management of Central Line–Associated Bloodstream Infections in Patients With Cancer. Clin Infect Dis. 2014;15;59 suppl:S340-3.

Edwards JR, Peterson KD, Mu Y, Banerjee S, Allen-Bridson K, Morrell G et al. National Healthcare Safety Network (NHSN) report: data summary for 2006 through 2008, issued December 2009. Am J Infect Control 2009; 37:783–805.

Sherertz RJ, Ely EW, Westbrook DM, Gledhill KS, Streed SA, Kiger B et al. Education of physicians- in-training can decrease the risk for vascular catheter infection. Ann Intern Med 2000;132:641-8.

Maki DG, Ringer M, Alvarado CJ. Prospective randomised trial of povidone-iodine, alcohol, and chlorhexidine for prevention of infection associated with central venous and arterial catheters. Lancet 1991;338:339-43.

Timsit JF, Schwebel C, Bouadma L, Geffroy A, Garrouste-Orgeas M, Pease S et al. Chlorhexidine-impregnated sponges and less frequent dressing changes for prevention of catheter related infections in critically ill adults: a randomized controlled trial. JAMA 2009; 301:1231–41.

Albay A. El Antiseptiklerinde Cilt Koruyucu Maddeler: Katkıları Nelerdir? Antiseptik Etkinliğinde Değişiklik Yapar mı? El Antiseptiklerinde Kombinasyonlar: Farkları Nelerdir? In : 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Kongre Kitabı 2005:41-58.

McDonnell G, Russell AD. Antiseptics and Disinfectants: Activity, Action, and Resistance. Clin Microbiol Rev. 1999 ;12:147-79.

Published
2015-10-01
Section
Original Research