Bozok Üniversitesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Kan ve Vücut Sıvılarıyla İlişkili Maruziyetlerin Değerlendirilmesi

  • Güleser Ünsal Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yozgat
  • Ayşe Erbay Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
  • Münire Işlak Demir Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
  • Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat

Abstract

Amaç: Kan ile bulaşan patojenlere mesleki maruziyet sağlık çalışanları için önemli bir risk olmaya devam etmektedir.  Bu çalışma sağlık çalışanlarının maruz kalma özelliklerini incelemek amacıyla planlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Perkütan, müköz membran ve kütanöz temasların retrospektif sürveyansları yapıldı. Yaralanma sonrasında İnfeksiyon Kontrol Komitesini (İKK) tıbbi tavsiye için arayanlara yapılandırılmış bir anket formu tatbik edilmiştir.Bulgular: Ocak 2013-Aralık 2014 tarihleri arasında yirmi yedi sağlık çalışanı yaralanma sonrasında İKK’ne başvurdu. Yaş ortalaması 30 (18-45), 18’i ( %66,7) kadındı. Sağlık çalışanlarının çoğu (%81,5) kendisini işlerinde deneyimli olarak tanımlıyordu. Sağlık çalışanlarının hepsi daha önce HBV’ye karşı aşılanmıştı. Kan en çok maruz kalınan sıvıydı (%96,3). Kesici delici alet yaralanmaları; yaralanmaların  % 92.6’sını oluşturmaktaydı, %77.8’i iğne batması şeklindeydi. Kesici delici alet yaralanmalarının %32’si iğne kapağını kapatma sırasında ve %36’sı  iğne ucunun uygunsuz atılması sonucu batma şeklinde gerçekleşmişti. Yaralanan sağlık çalışanlarından %74.1’inde kişisel koruyucu ekipman kullanımı mevcuttu.Sonuçlar:  Yaralanmaların çoğuna, uygunsuz atılmış aletler ve iğnelerin kapağının kapatılması neden olmuştur. Evrensel önlemler, bariyer korunma ve güvenli atıklar üzerine eğitim uygulamaya konulmalıdır.

Author Biographies

Güleser Ünsal, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yozgat
Bozok Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Yozgat
Ayşe Erbay, Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
Münire Işlak Demir, Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
Çiğdem Kader, Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat

References

Lee JM, Botteman MF, Xanthakos N, Nicklasson L. Needlestick injuries in the United States. Epidemiologic, economic and quality of life issues. AAOHN J.2005;53:117–33.

Babcock HM, Fraser V. Differences in percutaneous injury patterns in a multi-hospital system. Infect Control Hosp Epidemiol. 2003;24:731–6.

Sarı ND, Fincancı M, Soysal HF, Demirkıran N, Koyuncu S, Özgün Ö. Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Bildirim Sıklığı Neyin Göstergesi? Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: 98-102.

Kuruuzum Z, Yapar N, Avkan-Oguz V, Aslan H, Ozbek OA, Cakir N, et al. Risk of infection in health care workers following occupational exposure to a noninfectious or unknown source. Am J Infect Control. 2008;36:e27-31.

Frijstein G, Hortensius J, Zaaijer HL. Needlestick injuries and infectious patients in a major academic medical centre from 2003 to 2010. Neth J Med. 2011;69:465-8.

Celikbas AK, Dokuzoğuz B, Baykam N, Gok SE, Eroğlu MN, Midilli K, et al. Crimean-Congo hemorrhagic fever among health care workers, Turkey. Emerg Infect Dis. 2014;20:477-9.

Talaat M, Kandeel A, El-Shoubary W, Bodenschatz C, Khairy I, Oun S, et al. Occupational exposure to needlestick injuries and hepatitis B vaccination coverage among health care workers in Egypt. Am J Infect Control. 2003;31:469-74.

Foley M. Update on needlestick and sharps injuries: The needle stick safety and prevention act of 2000. Am J Nursing. 2004;104:96.

Gounden YP, Moodley J. Exposure to human immunodefiency virus among healthcare workers in South Africa. Int J Gynaecol Obstet 2002;69:265-70.

Chogle NL, Chogle MN, Divatia, Dasgupta D. Awareness of post-exposure prophylaxis guidelines against occupational exposure to HIV in a Mumbai hospital. Natl Med J India 2002;15:69-72.

Erbay A, Ergönül Ö, Bodur H, Korkmaz M, Öztoprak N, Çolpan A, et al. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Kan ve Vücut Sıvılarıyla İlişkili Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi, 2002; 8,497-501.

Azap A, Ergönül O, Memikoğlu KO, Yeşilkaya A, Altunsoy A, Bozkurt GY, et al. Occupational exposure to blood and body fluids among health care workers in Ankara, Turkey. Am J Infect Control. 2005;33:48-52.

Kosgeroglu N, Ayranci U, Vardareli E, Dincer S. Occupational exposure to hepatitis infection among Turkish nurses: frequency of needle exposure, sharps injuries and vaccination. Epidemiol Infect. 2004;132:27-33.

Tarantola A, Golliot F, Astagneau P, Fleury L, Brucker G, Bouvet E. Occupational blood and body fluids exposures in health care workers: Four-year surveillance from the Northern France Network. Am J Infect Cont 2003;31:357-63.

Linnemann CC Jr, Cannon C, DeRonde M, Lanphear B. Effect of educational programs, rigid sharps containers, and universal precautions on reported needlestick injuries in healthcare workers. Infect Control Hosp Epidemiol. 1991;12:214-9.

Gillen M, Davis M, McNary J, Boyd A, Lewis J, Curran C, et al. Sharps injury recordkeeping activities and safety product use in California health care facilities: pilot study results from the sharps injury control program. Am J Infect Control. 2002;30:269-76.

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete 22 Temmuz 2005- 25883. Erişim: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9145&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

Published
2015-10-01
Section
Original Research