Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalara 2007 ve 2012 Yıllarında Uygulanan Bir Günlük Ağrı Anketi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Authors

  • Sevilay Erden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji Bilim Dalı
  • Didem Akçalı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji Bilim Dalı, Ankara
  • Pelin Çizmeci Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul
  • Nurten İnan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji Bilim Dalı, Ankara
  • Avni Babacan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji Bilim Dalı, Ankara

Abstract

Amaç: Ağrı kontrolünün hastanede yatan hastalarda evde takip edilen hastalara göre daha etkin olduğu düşünülmektedir. Hastaların ağrı düzeylerinin belirlenmesi, ağrı kontrolüne ilişkin uygulamaların geliştirilmesi açısından önemli bir göstergedir. Bu çalışmada, üniversite hastanemizde yatan hastalarda bir günlük ağrı anketi 5 yıl ara ile uygulanmış ve sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Hastane yönetiminin onayı alınarak tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan araştırmalardan ilki 7 Mayıs 2007’de, ikincisi ise 15 Mart 2012’de Üniversite Hastanemizde dahili ve cerrahi kliniklerinde yatan ve çalışmaya katılmayı kabul eden hastalar ile yapılmıştır. Her iki araştırmada da ‘Bir Günlük Ağrı Anketi’ uygulanmıştır. Ankette araştırmanın yapıldığı klinik, hastaların ağrı düzeyi (NRS- Sözel Nümerik Skala 0-10), ağrı nedenleri ve ağrıya bağlı komplikasyonlar sorgulanmıştır. Anket sonuçları değerlendirilip karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Anket 2007 yılında 511, 2012 yılında ise 391 hastaya uygulanmıştır. Hastalarda orta ve şiddetli ağrı (NRS=4-7) 2007 yılında % 42.6 (%36’sı postoperatif ağrı) iken, 2012 yılında %53.5 (%22’si postoperatif ağrı) olarak tespit edilmiştir. Ameliyat sonrası ağrı incelendiğinde orta ve şiddetli ağrısı (NRS=4-7) olan hastaların 2007 yılında NRS ortalaması 7.1±2.4 iken, 2012 yılında 5.1±2.2 bulunmuştur. Ağrı nedeniyle en fazla görülen komplikasyon uykusuzluk olmakla birlikte, ağrı nedeniyle uykusuzluk oranları 2007 yılında %38,7, 2012 yılında ise %25,8 olarak saptanmıştır. İki anket kıyaslandığında 2012’de postoperatif ağrı sıklığında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma kaydedilmiştir (p<0.05); ancak ortalama ağrı şiddetinde anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Sonuç: Araştırmanın sonuçları, geçen 5 yılda yatan hastalarda postoperatif ağrıda iyileşme olmakla birlikte  ağrının yeterince kontrol altına alınamadığını göstermektedir. Algoloji Bilim Dalı olarak hedefimiz hastanemizi ‘Ağrısız Hastane’ye dönüştürmektir. Tüm hastanelerde bu tür taramaların ağrı yönetimine yönelik uygulamaları geliştireceği düşünülmektedir. 

References

Abbott FV, Gray-Donald K, Sewitch MJ, Johnston CC, Edgar L, Jeans ME. The prevalence of pain in hospitalized patients and resolution over six months. Pain 1992;50:15-28.

Durieux P, Bruxelle J, Savignoni A, Coste J; Groupe de travail "douleur á l'hopital Cochin". [Prevalence and management of pain in a hospital: a cross-sectional study]. Presse Med 2001;30:572-6.

Ripamonti C, Zecca E, Brunelli C, Groff L, Boffi R, Caraceni A,et al. Pain experienced by patients hospitalized at the National Cancer Institute of Milan: research Project "towards a pain-free hospital". Tumori 2000;86:412-8.

Salomon L, Tcherny-Lessenot S, Collin E, Coutaux A, Levy-Soussan M, Legeron MC, et al. Pain prevalence in a French teaching hospital. J Pain Symptom Manag 2002;24:586-92.

Conway Morris A, Howie N. Pain in medical inpatients: an under-recognised problem? J R Coll Physicians Edinb 2009;39:292-5.

Whelan CT, Jin L, Meltzer D. Pain and satisfaction with pain control in hospitalized medical patients: no such thing as low risk. Arch Intern Med 2004;164:175-80

Lin RJ, Reid MC, Liu LL, Chused AE, Evans AT. The Barriers to High-Quality Inpatient Pain Management: A Qualitative Study. Am J Hosp Palliat Care 2014 Apr 11. [Epub ahead of print]

Dorrepaal KL, Aaronson NK, Van Dam FS. Pain experience and pain management among hospitalized cancer patients. A clinical study. Cancer 1989;63:593-8.

Melzack R, Abbott FV, Zackon W, Mulder DS, Davis MW. Pain on a surgical ward: a survey of the duration and intensity of pain and the effectiveness of medication. Pain 1987;29:67-72

Donovan MI, Dillon P. Incidence and characteristics of pain in a sample of hospitalized cancer patients. Cancer Nurs 1987;10:85-92.

Ward SE, Gordon D. Application of the American Pain Society quality assurance standards. Pain 1994;56:299-306.

Gianni W, Madaio RA, Di Cioccio L, D'Amico F, Policicchio D, Postacchini D, et al. Prevalence of pain in elderly hospitalized patients. Arch Gerontol Geriatr 2010;51:273-6.

Melotti RM, Samolsky-Dekel BG, Ricchi E, Chiari P, Di Giacinto I, Carosi F, et al. Pain prevalence and predictors among inpatients in a major Italian teaching hospital. A baseline survey towards a pain free hospital. Eur J Pain 2005;9:485-95.

Published

2015-04-14

Issue

Section

Original Research