Rowell Sendromu: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

  • Gonca Soyuduru Gazi University
  • Muhterem Polat Gazi University School of Medicine

Abstract

 Rowell sendromu; (RS)  lupus eritematozus (LE), eritema multiforme (EM) benzeri lezyonlar ve karakteristik immünolojik bulgularla nadir görülen bir klinik antitedir. Bu durum ilk olarak Rowell ve arkadaşları tarafından 1963 yılında diskoid lupus eritematosuslu (DLE) hastalarda tanımlanmıştır. 2000 yılında Zeitouni ve arkadaşları tarafından RS tanı kriterleri oluşturulmuştur. Majör kriterler; lupus eritematozus varlığı (sistemik, subakut veya diskoid), EM benzeri lezyonlar ve antinükleer antikor (ANA) benekli paterni; minör kriterler ise perniyo, anti-Ro ve/veya anti-La pozitifliği ve romatoid faktör (RF) pozitifliğidir. 3 majör ve 1 minor kriter pozitifliği RS tanısı koydurmaktadır. Bu bildiride EM benzeri lezyonlarla başvuran ve RS tanısı alan 50 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır.

Author Biography

Gonca Soyuduru, Gazi University
Dermatology

References

-Lent M, Jagwani S, Ward D. Rowell's syndrome: a distinct clinical entity or a coincidence of diagnoses? Int J Dermatol 2012;51:718-21.

-Yachoui R, Cronin PM. Systemic lupus erythematosus associated with erythema multiforme-like lesions. Case Rep Rheumatol 2013; doi: 10.1155/2013/212145. Epub 2013 Apr 18.

- Kacalak-Rzepka A, Kiedrowicz M, Bielecka-Grzela S, Ratajczak-Stefanska V, Maleszka R, Mikulska D. Rowell's syndrome in the course of treatment with sodium valproate: a case report and review of the literature data. Clin Exp Dermatol 2009;34:702-4.

- Roy M, Ghosh JB, Bala AK, Chatterjee S. Rowell's syndrome: presenting features of systemic lupus erythematosus. Rheumatol Int 2013 ;33(4):1075-7.

- Solanki LS, Dhingra M, Thami GP. Rowell syndrome. Indian Pediatr 2012;49:854-5.

- Zeitouni NC, Funaro D, Cloutier RA, Gagné E, Claveau J. Redefining Rowell's syndrome. Br J Dermatol 2000 ;142:343-6.

- Champagne C, Ratnavel R, Wong T. Severe Rowell syndrome associated with oral terbinafine. Clin Exp Dermatol 2012;37:822-3.

- Aydogan K, Karadogan S, Balaban Adim S, Tunali S. Lupus erythematosus associated with erythema multiforme: report of two cases and review of the literature. J Eur Acad Dermatol Venereol 2005 ;19:621-7.

- Modi GM, Shen A, Mazloom A, et al. Lupus erythematosus masquerading as erythema multiforme: does Rowell syndrome really exist? Dermatol Online J 2009; 15: 5.

-Mendonca R. Lupus erythematosus and erythema multiforme-like lesions: Rowell syndrome. Dermatol Online J 1997; 3: 4.

- Mandelcorn R, Shear NH. Lupus-associated toxic epidermal necrolysis: a novel manifestation of lupus? J Am Acad Dermatol 2003; 48: 525–9.

Published
2015-10-01