ANCA İlişkili Vaskülite Bağlı Gelişen Difüz Alveolar Hemorajide Plazmaferez Tedavisi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

  • Fatma Yildirim Uzm. dr.
  • İskender Kara
  • Abdurrahman Tufan
  • Melda Türkoğlu
  • Gülbin Aygencel

Abstract

 Diffüz alveolar hemoraji (DAH), antinötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) ilişkili vaskülitlerin en ciddi klinik durumlarından biridir. Burada perinükleer-ANCA ilişkili vaskülite bağlı akut renal yetmeliği ve DAH olan bir olgu sunulmuştur. Olgumuzda indüksiyon immünsupresif (kortikosteroid ve siklofosfamid) tedavilerine rağmen renal fonksiyonlarında bir düzelme olmamış ve DAH gelişmiştir. Kurtarma tedavisi olarak plazmaferez başlanmış ancak 5 seans sonrasında klinik tabloda düzelme olmadığı için kesilmiştir. Hasta takibinde muhtemel koroner tutuluma bağlı akut koroner sendrom nedeniyle kaybedilmiştir. Bu olgu ile birlikte progresif sistemik vasküliti olan olgularda plazmaferez tedavisinin kurtarıcı bir tedavi olarak kullanılabileceği; ancak sonuçların her zaman yüz güldürücü olmadığı sonucuna varılmıştır.

References

De Vita S, Quartuccio L, Isola M, et al. A randomized controlled trial of rituximab for the treatment of severe cryoglobulinemic vasculitis. Arthritis Rheum 2012;64: 843-53.

Jennette JC, Falk RJ. Small-vessel vasculitis. N Engl J Med 1997;337:1512-23.

Watts RA, Lane SE, Bentham G, Scott DG. Epidemiology of systemic vasculitis: a ten-year study in the United Kingdom. Arthritis Rheum 2000;43: 414-9.

Hogan SL, Nachman PH, Wilkman AS, Jennette JC, Falk RJ. Prognostic markers in patients with antineutrophil cytoplasmic autoantibody-associated microscopic polyangiitis and glomerulonephritis. J Am Soc Nephrol 1996; 7: 23-32.

Booth AD, Almond MK, Burns A, et al. Outcome of ANCAassociated renal vasculitis: a 5-year retrospective study. Am J Kidney Dis 2003;41: 776-784.

Haworth SJ, Savage CO, Carr D, Hughes JM, Rees AJ. Pulmonary haemorrhage complicating Wegener’s granulomatosis and microscopic polyarteritis. Br Med J (Clin Res Ed) 1985;290: 1775-8.

Lin Y, Zheng W, Tian X, Zhang X, Zhang F, Dong Y. Antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis complicated with diffuse alveolar hemorrhage: a study of 12 cases. J Clin Rheumatol 2009;15: 341-4.

Flint J, Morgan MD, Savage CO.Pathogenesis of ANCA-associatedvasculitis.RheumDisClin North Am. 2010;36:463-77.

Collins CE, Quismorio FP., Jr Pulmonary involvement in microscopic polyangiitis. Curr Opin Pulm Med.2005;11:447–51.

Jeong JH, Kang SH, Park SJ, et al. A case of pulmonary fibrosis with microscopic polyangiitis. Tuberc Respir Dis. 2011;70:257–60.

Oh JS, Lee CK, Kim YG, Nah SS, Moon HB, Yoo B. Clinical features and outcomes of microscopic polyangiitis in Korea. J Korean Med Sci. 2009;24:269–74.

Birnbaum J, Danoff S, Askin FB, Stone JH. Microscopic polyangiitis presenting as a "pulmonary-muscle" syndrome: is subclinical alveolar hemorrhage the mechanism of pulmonary fibrosis? Arthritis Rheum.2007;56:2065–71.

Stone JH, Falk RJ, Glassock RJ, et al. Relapsing disease in Wegener's

granulomatosis and microscopic polyangiitis. 2011; 31.03.2011.

JC Jennette, DB Thomas. Microscopic polyangiitis. Diagn Pathol 2001;18:3-13.

de Joode AA, Sanders JS, Smid WM, Stegeman CA. Plasmapheresis rescue therapy in progressive systemic ANCA-associated vasculitis: single-center results of stepwise escalation of immunosuppression. J Clin Apher. 2014;29:266-72.

Klemmer PJ, Chalermskulrat W, Reif MS, Hogan SL, Henke DC, Falk RJ. Plasmapheresis therapy for diffuse alveolar hemorrhage in patients with small-vessel vasculitis. Am J Kidney Dis. 2003;42:1149-53.

Cigarrán S, Castro MJ, Pousa M, Paredes S, Bernardo H, Porteiro M. Plasmapheresis in diffuse alveolar hemorrhage as perinuclear antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis relapse on hemodialysis. Ther Apher Dial. 2010;14:368-72.

Tan J, Hussain A, Daiwajna R, Chai LK, Lim E, Han A. Microscopic polyangiitis complicated by intracerebral hemorrhage and pulmonary hemorrhage in a pediatric patient. Am J Case Rep. 2013;14:276-9.

Published
2015-10-01
Section
Literature Review With Cases