Bir Adolesanda Memenin Dev Fibroadenomu

  • Bilge CAN
  • N.Ünver MALBORA
  • Ramazan KARABULUT
  • Zafer TÜRKYILMAZ
  • Kaan SÖNMEZ
  • Pınar BULUTAY
  • A.Can BAŞAKLAR

Abstract

On beş yaşındaki kız hasta 5 aydır olan ve sağ memesinde hızla büyüyen şişlik nedeniyle Pediatrik Cerrahi departmanına başvurdu. Ultrasonografi sağ memede çevreye yayılmayan dev tümörü gösterdi. Kitle çıkarıldı ve histopatolojik tanı dev fibroadenom olarak teyid edildi. Ameliyat sonrası sorun yaşanmazken hasta kozmetik açıdan memnundu. Dev fibroadenom nadir görülürken sıklıkla adolesanlarda tanı alır, kapsüle, büyük ve hızlı büyüme ile karakterizedir. Günümüzde ameliyat öncesi dönemde iyi ve kötü huylu Cystosarcoma phyllodes tümörlerinden ayrılması zordur. Bu iki patolojiyi birbirinden ayırt etmek tedavi yaklaşımları ve farklı izlem açısından önemlidir. Fibrodenomların tersine 5 cm’ den büyük ve hızlı büyüme gösteren meme kitlelerinde, kitlenin çıkarılarak histopatolojik tanının konması tercih edilmelidir.Anahtar Kelimeler: Dev fibroadenom, adolesan, memeGiant Fibroadenoma of the Breast in an AdolescentAbstractA 15-years-old girl was admitted to our Paediatric Surgery Department with a history of rapidly increasing enlargement of the right breast over the previous five months. Sonography revealed a non-infiltrative large tumour located in the right breast. The mass was excised and the histopathological examination established a diagnosis of giant fibroadenoma of the breast. The postoperative period was uneventful, and cosmetic intervention was accepted by the patient. Giant fibroadenoma is a rare pathology, usually presenting in adolescence, characterised by massive and rapid enlargement of an encapsulated mass. Currently, there are some preoperative difficulties in distinguishing it from cystosarcoma phyllodes, which has benign and malignant forms. It is important to differentiate the two pathologies before surgery as they have a different therapeutic approach and different follow-up. In cases of fibroadenoma, breast tumours over 5 cm in diameter and showing rapid enlargement should be excised and a histopathological diagnosis must be made.Key Words: Giant fibroadenoma, adolescent, breast