Ölümlü Trafik Kazalarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi

  • Bülent Değirmenci Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı
  • Taner Akar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
  • Birol Demirel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, Adli Tıp uygulamalarında en çok yer tutan olgular içerisinde yer alan trafik kazalarına bağlı ölümler incelenerek ülkemiz istatistiklerine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 01.01.2007 - 31.12.2007 tarihleri arasında trafik kazası sonucu meydana gelen 482 ölüm olgusunun ölü muayene tutanaklarına Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı arşivinden ulaşılarak incelenmiştir.Bulgular: Olguların 350’si erkek, 132’si kadındır. Yaş ortalamaları 46.21 ± 22.64 yıldır. Ölenlerin 315’i yaya, 110’u sürücü, 57’si yolcudur. Ölümlerin 337’si trafik kazasının olduğu gün, 26’sı ertesi gün, 64’ü 1 ile 7 gün arasında, 39’u 8 ile 30 gün arasında, 16’sı 30 günden fazla bir süre sonra meydana gelmiştir. Olguların 390’ında baş-boyun, 281’inde toraks, 258’inde ekstremite, 171’inde batın, 83’ünde vertebra yaralanması olup, tüm olguların 312’inde birden fazla bölge yaralanması mevcuttur. Olguların yalnızca 30’una otopsi yapılmıştır.Sonuç: Bir toplumda meydana gelen ölümlerle ilgili ayrıntıların ortaya konulması, yetkililer kadar halkın da dikkatini çekmeye, problemlerin halkın gündeminde kalmasına ve alınması gereken önlemlerin saptanmasına yardımcı olur. Saptanan bulgular ışığında, ilimizde meydana gelen trafik kazalarına bağlı ölüm olguları, ülkemizde daha önceden yapılmış çalışmaların verileri ile benzer özelliklere sahiptir.

References

- World Report on road traffic injury prevention. Italy: World Health Organization; 2010.

- Karacasu M, Ergül B, Altın Yavuz A. Estimating the causes of traffic accidents using logistic regression and discriminant analysis. Int J Inj Contr Saf Promot 2014; 21: 305-13.

- T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Projesi Sözel Otopsi Araştırması Ara Raporu. Ankara: 2003.

- T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Projesi Hastalık Yükü Final Raporu. Ankara: 2004.

- http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

- Özkanlı Ç. Samsun ilinde trafik kazası sonucu meydana gelen ölümlerin incelenmesi (2004-2007) (Tıpta Uzmanlık Tezi). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniv. 2008.

- Aydın B, Karaaslan B, Dündar C. Samsun ilinde 1998-2003 yılları arasında ölü muayenesi-otopsisi yapılan olguların incelenmesi. Adli Bilimler Dergisi 2005; 4: 23-8.

- Gören S, Subaşı M, Tıraşçı Y, Kaya Z. Trafik kazalarına bağlı ölümler. T Klin J Foren Med 2005; 2: 3-13.

- Akar T, Yavuz Y, Demirel B, Şenol E, Eğilmez L. Diyarbakır’da 2000-2004 yılları arasında meydana gelen doğal nedenlere bağlı olmayan ölümler. T Klin J Foren Med 2006; 3: 94-100.

- Erel Ö, Katkıcı U, Pınarbaşılı DR, Özkök S, Dirlik M. Aydın’da 2000-2003 yılları arasında yapılan adli ölü muayene ve otopsilerin değerlendirilmesi. T Klin J Foren Med 2005; 2: 44-7.

- Hilal A, Meral D, Arslan M. Adana’da trafik kazalarına bağlı ölümlerin değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 2004; 9:74-8.

- Karbeyaz K, Balcı Y, Çolak E, Gündüz T. Eskişehir ilinde 2002-2007 yılları arasında gerçekleşen ölümlü trafik kazalarının fatal özellikleri. T Klin J Foren Med 2009; 6: 65-73.

- Yağmur F, Din H. Kayseri ilinde 2007 yılında adli ölü muayenesi ve otopsileri yapılan olguların değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 2009; 23: 18-24.

- Demirel B, T Akar, Ç Özdemir, N Cantürk, Erdönmez F. Trafik kazası sonucu ölümlerde otopsi kararını etkileyen nedenler. Adli Tıp Bülteni 2005; 10: 77-83.

- Aygencel G, Karamercan M, Ergin M, Telatar G. Rewiew of traffic accident cases presenting to an adult emergency service in Turkey. J Foren Legal Med 2008; 15: 1-6.

- Varol O, Eren Ş H, Oğuztürk H, Korkmaz İ, Beydilli İ. Acil servise trafik kazası sonucu başvuran hastaların incelenmesi. Cumhuriyet Üniv Tıp Fak Derg 2006; 28: 55-60.

- Doğan M. Isparta ilinde 2003 yılında meydana gelen trafik kazalarının değerlendirilmesi (Tıpta uzmanlık tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniv. 2005.

- Li G, Baker SP, Langlois JA. Are female drivers safer?. Epidemiology 1998; 9:379-84.

- Demirel, B., A. Demircan, Akar T, A. Keleş, Bildik F. Ülkemizde trafik kazalarında ölenlerin gerçek sayısı nedir? Pamukkale Tıp Dergisi 2010; 3: 70-6.

- Goren S, Subasi M, Gurkan F, Tirasci Y, Acar K. Child pedestrian fatalities in Diyarbakır, Turkey. Saudi Med J 2005; 26: 1116-18.

- Savran B, Yarış F, Çan G, Topbaş M. Trabzon’da çocukluk çağı adli ölüm olguları. Adli Tıp Dergisi 2003; 17: 28-32.

- Yavuz MS, Tomruk Ö, Baydar ÇL, Küpeli A. Kaza sonucu yüksekten düşme nedeni ile acil servise müracaat eden olgular. Adli Tıp Dergisi 2004; 18: 8-12.

- Knight B, Saukko P. Forensic Pathology. 3rd ed. London: Arnold; 2004.

- Knight B. Simpson’s Forensic Medicine. 10th ed. London: Edward Arnold; 1991.

- Töre K, Hubay E. Sotonyi P, Keller E. Fatal traffic injuries among pedestrians, bicyclists and motor vehicle occupants. Forensic Sci Int 2005; 151: 151-6.

- Akar T, Bakar C, Şenol E, Demirel B. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde adli ölü muayenesi yapılan olguların değerlendirilmesi. Gazi Med J 2005; 16: 169-71.

- Meel BL. Incidence and patterns of violent and/or traumatic deaths between 1993 and 1999 in the transkei region of South Africa. J Trauma 2004; 57: 125-9.

- Nordrum I, Eide TJ, Jorgensen L. Forensic pathology in Northern Norway requested medico-legal autopsies in the counties of Finnmark and Troms 1973-1992. APMIS 1996; 104: 465-74.

- Fincancı ŞK. Trafik kazalarında ortaya çıkan Adli Tıp sorunları. Adli Tıp Bülteni 1996; 1:26-8.

- Salaçin S. Trafik kazası sonucu meydana gelen ölümlerde Adli Patoloji. Adli Tıp Bülteni 1996; 1: 32-6.

- Özdemir Ç, İkizceli İ, Sözüer EM, Avşaroğulları L, Küçük C. Çoklu travmalı 3 olguda hastane bulguları ile otopsi bulgularının karşılaştırılması. Acil Tıp Dergisi 2004; 4: 174-8.

- Clinical Policy: Critical Issues in the evaluation of adult patients presenting to the emergency department with acute blunt abdominal trauma. Ann Emerg Med 2004; 43: 278-90.

- Yıldız EÜ, Özaslan A. Ani, doğal sürücü ölümleri. 4. Adli Bilimler Kongresi; 10-13 Mayıs 2000; İstanbul, Türkiye. P.45.

- Montazeri A. Road-traffic-related mortality in Iran:A descriptive study. Public Health 2004; 118: 110-3.

- T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Trafik İstatistik Yıllığı 2002. Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Basımevi; 2003.

- Ege R. 2004 Trafik Yılı Türkiye’si. Ankara: Ufuk Üniversitesi Yayınları-5; 2005.

- T.C. Başbakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri 2007. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası; 2009.

Published
2015-10-01
Section
Original Research