Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne Başvuran Biber Gazına Maruz Kalmış Olguların Değerlendirilmesi

  • Ahmet Zahit Dursun GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP A.D.
  • Serhat Sarı
  • Alper Özkök
  • Okşan Derinöz
  • Taner Akar
  • Birol Demirel

Abstract

Ülkemizde son zamanlarda toplumsal olaylara müdahale sırasında yaygın olarak kullanılan, kullanımı konusundaki tartışmaların gündemdeki yerini koruduğu biber gazına maruziyet ile ilgili 2012 yılı içinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Çocuk Acil Servisine başvuran biber gazına maruz kalmış olguların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Çocuk Acil Servisine 2012 yılında 2534 adli olgu başvurmuş olup, bunların altısının biber gazına maruziyet sonucu başvurduğu saptanmıştır. Olguların biri erkek, beşi kızdır. Yaş ortalamaları 11,3’tür. Olguların ikisinin evde, diğer dördünün okulda biber gazına maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Hastane kayıtlarından, iki olgunun özgeçmişinde solunum sistemi hastalığı bulunduğu saptanmıştır. Tüm olguların adli rapor formlarında, maruz kalmış oldukları olayın ‘yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olmadığı bildirilmiştir. Biber gazına maruziyet, kullanılan madde içeriğine, içerik yoğunluğuna ve maruziyet süresine bağlı olarak özellikle astım gibi kronik hastalık varlığında, yaşamsal tehlikeye neden olabilmektedir. Ölüm gibi ciddi sonuçlara neden olabilen biber gazının, toplumsal olaylarda kullanımının sınırlandırılması, satış denetiminin artırılarak ulaşım kolaylığının kısıtlanması ve yeterince bilinçli olmadığını düşündüğümüz başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların, biber gazı, olası zararlı etkileri ve tedavisi hakkında bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Author Biography

Ahmet Zahit Dursun, GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP A.D.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP A.D. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR

References

Owens KB. Crowd-Control Agents. In: Stark MM., editor. Clinical Forensic Medicine: A Physician’s Guide. 2nd ed. New Jersey: Humana Press; 2005. p.179-95.

Tırtıl L, Biçer Ü. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Kimyasal Silahlar Gösteri Kontrol Ajanları. Birinci Baskı. Ankara: Ağustos 2011; 8-22.

Smith CG, Woodhall S. Hazards of Pepper Spray. North Carolina Medical Journal. 1999; 60:268-74.

Orhan H, Erkekoğlu P, Kadıoğlu E. Göz Yaşartıcı Gazlar ve Toksik Etkileri. Türk Toksikoloji Derneği Yayın Organı. 2013; 36: 9-22.

Utine CA, Durak İ. The Ocular Effects of Pepper Spray .Turkish Journal of Oftalmology. 2012; 42: 294-7.

Çil H, Atılgan ZA, İslamoğlu Y, Tekbaş EÖ, Dostbil Z. Is the pepper spray a triggering factor in myocardial infarction? A case report. European Review for Medical and Pharmacological Sci. 2012; 16: 73-4.

Biber gazı artık ‘silah’ Milliyet gazetesi 23 Ağustos 2013 http://www.milliyet.com.tr/biber-gazi-artik-bir-silah-/gundem/detay/1753451/default.htm (son erişim 05.02.2015)

Yargıtay Biber Gazını Silah Saydı 23 Ağustos 2013 http://www.haberturk.com/gundem/haber/871476-yargitay-biber-gazini-silah-saydi (son erişim 05.02.2015)

Yargıtay, bireysel savunmada kullanılan spreyi silah saydı 22 Ağustos 2013 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/24569941.asp (son erişim 05.02.2015)

Biber gazı silah sayıldı 23 Ağustos 2013 http://www.ntv.com.tr/arsiv/id/25462195/ (son erişim 05.02.2015)

Çetin G. Yaralanmalar İle İlgili Rapor Düzenlenmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine. 2012;9:58-65.

Published
2015-07-02