Endoskopik Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) - Rinore Onarımı - Klinik Deneyimlerimiz

  • Alper Dilci Gazi University
  • Alper Ceylan Gazi University
  • Yusuf Kızıl Gazi University
  • Metin Yılmaz Gazi University
  • Sabri Uslu Gazi University
  • Fikret İleri Gazi University

Abstract

Amaç: Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) Rinorenin endoskopik olarak onarımı konusundaki deneyimlerimizi ve önerilerizi paylaşmaktır.Yöntem: Retrospektif olarak 2004 - 2014 yılları arasında Gazi Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde tedavi edilen 30 hastada BOS rinore nedeni, defektin yeri ve büyüklüğü, onarım şekli, rekürrensin araştırılmasıdır.Bulgular: BOS Rinore nedeniyle endoskopik olarak opere edilen 30 hastanın 19 tanesi travmatik ve 11 tanesi non - travmatik nedenlere bağlıdır. İyatrojenik nedenlerle BOS rinore ile sonuçlanan 6 hastanın yarısı hipofiz cerrahisi sonucu oluşmuştur. Hastaların % 20 sinin başvuru öncesinde menenjit öyküsü mevcuttur. Defekt yeri en sık sfenoid sinüs, ethmoid çatı ve frontal recess bölgesindedir. Endoskopik onarım yapılan 3 hastada nüks görülmüştür.Sonuç: BOS Rinore; endoskopik sinüs cerrahisi, endoskopik intrakraniyel işlemler ve ön kafa tabanı cerrahisinin sıklaşması sonrası KBB hekimleri tarafından sıkla karşılaşılan bir durum olmaya başlamıştır.Uygun tanı metotları ve endoskopik yaklaşımlarla başarılı sonuçlara ulaşılabilmektedir.

References

Zapalac JS, Marple BF, Schwade ND. Skull base cerebrospinal fluid fistulas: a comprehensive diagnostic algorithm.Otolaryngol Head Neck Surg.2002;126:669-76.

Zweig JL, Carrau RL, Celin SE,et al.Endosccopic repair of cerebrospinal fluid leaks to the sinonasal tract: predictors of success.Otolaryngol Head Neck Surg.2000;123:195-201.

Hegazy HM,Carrau RL, Snyderman CH,et al.Transnasal endoscopic repair of cerebrospinal fluid rhinorrhea: ameta -analysis. Laryngoscope.2000; 110:1166-72.

Nandapalan V, Watson ID, Swift AC. Beta-2-transferrin and cerebrospinal fluid rhinorrhoea. Clin Otolaryngol.1996;21:259-64.

Giovannetti F, Ruggeri A, Buonaccorsi S, Pichierri A, Valentini V. Endoscopic endonasal approaches for cerebrospinal fluid leaks repair. J Craniofac Surg. 2013;24:548-53.

Banks CA, Palmer JN, Chiu AG, O'Malley BW Jr, Woodworth BA, Kennedy DW. Endoscopic closure of CSF rhinorrhea: 193 cases over 21 years. Otolaaryngol Head Neck Surg 2009;140:826-33.

Psaltis AJ, Schlosser RJ, Banks CA, Yawn J, Soler ZM. A systematic review of the endoscopic repair of cerebrospinal fluid leaks. Otolaryngol Head Neck Surg 2012;147:196-203.

Mirza S, Thaper A, McClelland L, Jones S. Sinonasal cerebrospinal fluid leaks: management of 97 patients over 10 years. Laryngoscope. 2005; 115:1774-7.

Castelnuovo P, Mauri S, Locatelli D, et al. Endoscopic repair of Cerebrospinal Fluid Rhinorrhoea: Learning from our failures. Am J Rhinol 2001;15:333-42.

Lindstrom DR, Toohill RJ, Loehrl TA, Smith TL. Management of cerebrospinal fluid rhinorrhoea: the Medical College of Wisconsin experience. Laryngoscope 2004; 114:669-74.

Published
2015-10-01
Section
Literature Review With Cases