Santral Venöz Kateter Komplikasyonları

Authors

  • Sule Yesil
  • Hikmet Gülşah Tanyıldız
  • Burak Ardıçlı
  • Sibel Akpınar Tekgündüz
  • Mehmet Onur Çandır
  • Şule Toprak
  • Ceyhun Bozkurt
  • Gürses Şahin

Abstract

Amaç: Santral venöz kateterler hastanede yatan hastalarda değişik endikasyonlar için kullanılmaktadır. Çalışmamızda kliniğimizde son iki yıl içinde takılan santral venöz kateterler ile ilgili sorunları değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Kliniğimizde 2012-2014 yılları arasında santral venöz kateter takılan hastalar geriye dönük olarak incelendi ve gelişen komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Kliniğimizde 2012-2014 yılları arasında toplam 145 onkoloji hastasından 42’sine port kateter, 5 hastaya ise Hickman tipi kateter takılmıştır. Kateter takılan hastalarımızda aynı hastada tekrarlayan veya birkaç sorun olmak üzere toplam 39 sorun yaşanmıştır. Bir hastada port enfeksiyonu, bir hastada kateter enfeksiyonu, 5 hastada ise kontaminasyon olduğu düşünülen bakteriyemiye bağlı üreme olmuştur. Tromboza bağlı tıkanıklık ise 23 hastada görülmüş, 2’sinde doku plazminojen aktivatörü ile tıkanıklık açılmadığı için kateterler çıkartılmak zorunda kalınmıştır. Bir hastada fazla kilo nedeni ile port iğnesi hazneye ulaşamamış, port tekrar çıkarılarak daha uygun bölgeye sabitlenmiştir. Bir hastada da port ucu atrium duvarına dayandığı için kalpte ritim bozukluğu oluşturmuştur ve bu sorun kateter bir miktar geri çekilerek düzeltilmiştir. Altı hastada takılan kateterler yerlerine ulaşmadığı veya karşı damarlara geçtiği için yeniden takılma işlemi yapılmıştır.

Tartışma: Onkoloji kliniklerinde sık tercih edilen ve konforu sağlayan santral venöz kateterlerin kullanımında, düzenli bakımla enfeksiyon ve tromboz gibi sık komplikasyonlar önlenebilir.

References

Raaf JH. Results from use of 826 vascular access devices in cancer patients. Cancer 1985; 55: 1312-21.

Lamont JP, McCarty TM, Stephens JS et al. A randomized trial valved vs nonvalved implantable ports for vascular accsess. Proc (BaylUnivMedCent). 2003;16:384-7.

Charles A.Schiffer, Pamela B.angu, James C.Wade et al. Central venous catheter care for the patient with cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol. 2013;31:1357-70.

Freytes CO. Indications and complications of intra venous devices for chemotherapy. Curr Opinn in Oncol. 2000; 12:303-7.

Yılmaz G, Caylan R, Aydın K et al. Effect of education on the rate of and the understanding of risk factors for intravascular catheter-related infections. Infect Control Hosp Epidemiol. 2007;28: 689-94.

Theaker C. Infection control issues in central venous catheter care. Intensive Crit Care Nurs. 2005; 21:99-109.

Kuter DJ. Thrombotic complications of central venous catheters in cancer patients. The Oncologist 2004;9:207-16.

Perdikaris P, Petsios K, Vasilatou-Kosmidis H et al. Complications of Hickman-Broviaccatheters in children with malignancies Pediatr Hematol Oncol. 2008;25;375-84.

Viot M. Intra venous access: related problems in oncology . Int J AntimicrobAgents 2000;16:165-8.

Orak M, Üstündağü M, Güloğlu C ve ark. Santral venöz katater takılan hastalarda komplikasyon gelişimi üzerine etkili faktörler. Türkiye Acil tıp dergisi 2006;6:51-5.

Gümüş N. Venözkateterlerin bakımı XIII.TPOG Ulusal Pediatric Kanser Kongresi, Hemşire Programı.

http://www.tpog.org.tr/pdf/hem_13.pdf/12.08.2008.

Altuntaş F, Yıldız O, Ünal A. Hematolojik maliniteli hastalarda intra venöz kateter infeksiyonları Erciyes Tıp Dergisi 2004;26:25-32.

Morgan GE Jr, Mikhail MS, Murray MJ. Patientmonitors. In: Morgan GE Jr, Mikhail MS, Murray MJ, editors. Clinical anesthesiology . 4th ed. New York: McGraw –HillCompanies Inc;2006 p.100-2.

Thomas CJ, Butler CS. Delayed pneumothorax and hydrothorax with central venous catheter migration. Anaesthesia 1999;54:987-90.

Doğan N,Becit N, Kızılkaya M ve ark. Santral venöz kanülasyona bağlı nadir bir komplikasyon. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg. 2004;12:135-7.

Klotz HP, Schöpke W, Kohler A et al. Catheter fracture: a rare complication of totally implantable subclavian venous accsess devices. J SurgOncol. 1996;62:222-5.

Harter C, Salwender HJ, Bach A et al. Catheter-relatedi nfection and thrombosis of the internal jugular vein in hematologic-oncologic patients under goingc hemotherapy Cancer 2002;94:245-51.

Öncü S, Özsüt H, Yıldırım A ve ark. Central venous catheter related infections: risk factors and the effect glycopeptide antibiotics. Ann Clin Antimicrob 2003;2:3.

Merrer J, De Jonghe B, Golliot F, et al. Complications of femoral and subclavian venous catheterization in critically ill patients: a randomized controlled trial JAMA 2001;286:700-7.

Csomos A, Orban E, Reti RK et al. Intensive care nurses/’ knowledge about the evidence-based guidelines of preventing central venous catheter related infection OrvHetil 2008;149:929-34.

Oğuzkurt L, Tercan F, Torun D, et al. Impact of short term hemodialysis catheters on the central veins: a catheter venographicstusy. Eur J Radiol 2004; 52:293-9.

Passerini L, Lam K, Costerton JW, et al. Biofilms on indwelling vascular catheters. Crit Care Med. 1992; 20: 665-73.

Llyod DA, Shanbhogue LK, Doherty PJ et al. Does the fibrin coat around central venous catheter influence catheter-related sepsis? J Pediatr Surg. 1993; 28:348-9.

Published

2014-10-26

Issue

Section

Original Research