Açık Apendektomi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon Güdük Apendisit: Olgu Sunumu

Authors

  • Kürşat Dikmen Gazi University Medical Faculty
  • İlkin İsmailov Gazi University Medical Faculty
  • Hasan Bostanci Gazi University Medical Faculty
  • Kevser Tavukcu Gazi University Medical Faculty
  • Aydin Yavuz Gazi University Medical Faculty
  • Mircelil Seyidov Gazi University Medical Faculty

Abstract

Akut apandisit, cerrahi akut karın nedenleri sıralandığında listenin en üst sıralarında yer almaktadır. Apendektomi, dünyada en yaygın uygulanan cerrahi prosedürdür. Güdük apandisit apendektomi sonrası nadir görülen komplikasyonlardan birisidir. İlk defa 1945 yılında Dr. Rose tarafından tanımlanmıştır. İnkomplet olarak yapılan apendektomi sonrası remnant apendiksin enflamasyonu ile karakterize bir tablodur. Kliniği diğer akut karın nedenlerine benzerdir. Tanıda anamnez ve fizik muayenenin yanında abdominal tomografi önemli yer tutmaktadır. Akut karın tablosu ile acil servise başvuran ve geçmişinde apendektomi öyküsü olan hastalarda mevcut ağrının özellikle sağ alt kadranda olması güdük apandisitin ayırıcı tanıda mutlaka akılda tutulmasını gerektirmektedir.

Author Biographies

Kürşat Dikmen, Gazi University Medical Faculty

Department of General Surgery

İlkin İsmailov, Gazi University Medical Faculty

Department of General Surgery

Hasan Bostanci, Gazi University Medical Faculty

Department of General Surgery

Kevser Tavukcu, Gazi University Medical Faculty

Department of General Surgery

Aydin Yavuz, Gazi University Medical Faculty

Department of General Surgery

Mircelil Seyidov, Gazi University Medical Faculty

Department of General Surgery

References

Bu-Ali O, Al-Bashir M, Samir AH, Abu-Zidan F. Stump appendicitis after laparoscopic appendectomy: case report. Turkish Journal of Trauma&Emergency Surgery 2011; 17: 267-8.

Rose TF. Recurrent appendiceal abscess. Med J Aust 1945; 32: 352-9.

Subramanian A, Liang MK. A 60-year literatüre review of stump appendicitis: the need for a critical view. Am J Surg 2013; 203:503-7.

Liang MK, Lo HG, Marks JL. Stump appendicitis. A comprehensive review of literature. Am Surg 2006; 72: 162-6.

Mangi AA, Berger DL. Stump appendicitis. Am Surg 2000; 66:739-41.

İsmail I, Iusco D, Jannaci M, et al. Prompt recognition of stump appendicitis is important to avoid serious complications: a case report. Cases J 2009; 2: 7415.

Menteş Ö, Zeybek N, Oysul A, et al. Stump appendicitis, rare complication after appendectomy: report of a case. Turkish Journal of Trauma&Emergency Surgery. 2008; 14: 330-2.

O’Leary DP, Myers E, Coyle J, Wilson I. Case report of recurrent acute appendicitis in a residual tip. CasesJournal 2010; 3: 4.

Aschkenasy MT, Rybicki FJ. Acute appendicitis of the appendiceal stump. J Emerg Med 2005; 28: 41-3.

Uludağ M, Isgor A, Basak M. Stump appendicitis is a rare delayed complication of appendectomy: a case report. World J Gastroenterol 2006; 12: 5401-3.

Berne TV, Ortega A. Appendicitis and appendiceal abscess. In Mastery of Surgery. Volume 2. Eds. Nyhus LM, Baker RJ, Fischer JE.Little Brown, Boston 1997:1407-11.

Al-Dabbagh AK, Thomas NB, Habouibi N.Stump appendicitis: a diagnostic dilemma. Tech Coloproctology 2009, 13:73-4.

Truty MJ, Stulak JM, Utter PA, Solberg JJ, Degnim AC. Appendicitis after appendectomy. Arch Surg 2008, 143:413-5.

Shin LK, Halpern D, Weston SR, Meiner EM, Katz DS. Prospective CT diagnosis of stump appendicitis. AJR Am J Roentgenol 2005;184:62-4.

Rao PM, Wittenberg J, McDowell RK, Rhea JT, Novelline RA. Appendicitis: Use of arrow head sign for diagnosis at CT. Radiology 1997, 202:363-6.

Devereaux DA, MC Dermott JP, Caushaj PF. Recurrent appendicitis following laparoscopic appendicectomy. Dis Colon Rectum 1994; 37:719-20.

Watkins BP, Kothari SN, Landercasper J. Stump appendicitis: case report and review. Surg Laprosc Endosc Percutan Tech 2004; 14:167-71.

Durgun AV, Baca B, Ersoy Y, Kapan M. Stump appendicitis and generalized peritonitis due to incomplete appendectomy. Tech Coloproctol. 2003; 7: 102-4.

Önder A, Kapan M, Böyük A, Tekbaş G, Gümüş M. Apendektomi sonrası akut güdük apandisit. Kolon Rektum Hast Derg 2010; 20:188-91.

Erzurum VZ, Kasirajan K, Hashmi M. Stump appendicitis: A case report. J Laparo endosc Adv Surg Tech A 1997; 7:389-91.

Roberts K, Starker L, Duffa A, Bell R, Bohkari J. Stump appendicitis: a surgeon’s dilemma. JSLS 2011; 15(3): 373-8.

Rios RE, Villanueva KM, Stirparo JJ, Kane KE. Recurrent (stump) appendicitis: a caseseries. Am J Emerg Med 2014; 27:1-2.

Published

2015-04-14