İleri Yaşta Dehidroepiandrosteron ile Spontan Gebelik: Üç Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

  • Mine Kiseli Ufuk University Faculty of Medicine
  • Aslı Yarcı Gürsoy
  • Emre Göksan Pabuçcu
  • Gamze Sinem Çağlar
  • Müşerref Banu Yılmaz
  • İlknur Mutlu

Abstract

Son yıllarda dehidroepiandrosteronun düşük over rezervli hasta grubunda infertilite tedavisine yanıtı arttırdığı saptanmıştır. Bu olgu serisinde, 35 yaşından büyük ve kötü over rezervi, yüksek 3. gün FSH’sı ve düşük antral folikül sayısı ile kanıtlanmış üç hastada kısa süreli dehidroepiandrosteron kullanımı ile spontan gelişen ve sağlıklı biçimde terme ulaşan gebelik olguları ve bu konudaki güncel literatür bilgileri gözden geçirilmektedir. Dehidroepiandrosteron ile yapılan çok geniş randomize çalışmalar bulunmasa da literatürdeki olgu sunumları ve burada sunulan vakalar, bu androjenin düşük over rezervli hastalarda spontan gebelik şansını arttırdığını kanıtlamaktadır. Gebeliklerin ileri anne yaşına rağmen sağlıklı canlı doğum ile sonuçlanmaları da oosit kalitesini iyileştirdiği fikrini desteklemektedir.

Author Biography

Mine Kiseli, Ufuk University Faculty of Medicine
Department of Obstetrics and Gynecology

References

Peigne M, Decanter C. Serum AMH level as a marker of acute and long-term effects of chemotherapy on the ovarian follicular content: a systematic review. Reprod Biol Endocrinol 2014;12:26.

Gleicher N, Weghofer A, Barad DH. The role of androgens in follicle maturation and ovulation induction: friend or foe of infertility treatment? Reprod Biol Endocrinol 2011;9:116.

Gougeon A. Regulation of ovarian follicular development in primates: facts and hypotheses. Endocr Rev 1996;17:121-55.

Gleicher N, Barad DH. Dehydroepiandrosterone (DHEA) supplementation in diminished ovarian reserve (DOR). Reprod Biol Endocrinol 2011;9:67.

Ferraretti AP, La Marca A, Fauser BCJM, Tarlatzis B, Nargund G, Gianarolli L. ESHRE consensus on the definiton of ‘poor response’ to ovarian stimulation for in vitro fertilization: the Bologna criteria. Hum Reprod 2011; 26: 1616-24.

Casson PR, Lindsay MS, Pisarska MD, Carson SA, Buster JE. Dehydroepiandrosterone supplementation augments ovarian stimulation in poor responders: a case series. Hum Reprod 2000;15:2129-32.

Barad DH, Gleicher NG. Increased oocyte production after treatment with dehydroepiandrosterone. Fertil Steril 2005;84:756.

Barad DH, Gleicher NG. Effect of dehydroepiandrosterone on oocyte and embryo yields, embryo grade and cell number in IVF. Hum Reprod 2006;21:2845-9.

Mamas L, Mamas E. Dehydroepiandrosterone supplementation in assisted reproduction: rationale and results. Curr Opin Obstet Gynecol 2009;21:306-8.

Fusi FM, Ferrario M, Bosisio C, Arnoldi M, Zanga L. DHEA supplementation positively affects spontaneous pregnancies in women with diminished ovarian function. Gynecol Endocrinol 2013;29:940-3.

Barad DH, Brill H, Gleicher N. Update on the use of dehydroepiandrosterone supplementation among women with diminished ovarian function. J Assist Reprod Genet 2007;24:629-34.

Levi AJ, Raynault MF, Bergh PA, Drews MR, Miller BT, Scott RT Jr. Reproductive outcome in patients with diminished ovarian reserve. Fertil Steril 2001;76:666-9.

Gleicher N, Ryan E, Weghofer A, Blanco-Mejia S, Barad DH. Miscarriage rates after dehydroepiandrosterone (DHEA) supplementation in women with diminished ovarian reserve: a case control study. Reprod Biol Endocrinol. 2009;7:108.

Gleicher N, Weghofer A, Barad DH. Dehydroepiandrosterone (DHEA) reduces embryo aneuploidy: direct evidence from preimplantation genetic screening (PGS). Reprod Biol Endocrinol 2010; 8:140.

Published
2015-07-02
Section
Literature Review With Cases