Ortognatik Cerrahi Hastaları için Bireysel Olarak Hazırlanan Beslenme Programlarının Hastaların Ameliyat Sonrası Vücut Bileşimlerine ve Beslenme Durumlarına Etkisi

  • Hakan Bulam Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
  • Kemal Fındıkçıoğlu
  • Selahattin Özmen
  • Nevin Şanlıer
  • Billur Sezgin
  • Özgür Hürkal
  • Ayşe Gülşen

Abstract

Amaç: Maksillofasiyal cerrahi sonrasında enerji ihtiyacı artmaktadır. Aynı zamanda hastaların uzun süre sıvı ve yumuşak besin ile beslenmesi gerekebilmektedir. Artan günlük enerji ihtiyacının yeterince karşılanamaması malnutrisyonla sonuçlanabilir. Biz bu çalışmada ortognatik cerrahi sonrasında hastalara bireysel olarak hazırlanan beslenme programlarının hastaların günlük enerji ve besin öğesi ihtiyacını karşılamadaki etkinliğini belirlemeyi amaçladık.Yöntem: On dört ortognatik cerrahi hastası çalışmaya dahil edildi. Hastaların nutrisyonel parametreleri ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 7. gün ve 21. gün değerlendirildi. Değerlendirme biyoelektrik impedans yöntemi ve laboratuvar parametreleri (albümin, prealbumin, C-Reaktif Protein ve lenfosit sayımı) kullanılarak yapıldı. Ameliyat öncesinde yapılan vücut bileşimi analizinde hesaplanan bazal metabolizma hızı kullanılarak ameliyat sonrası tahmini enerji ihtiyacı hesaplandı ve bu ihtiyaca yönelik uygun beslenme programı verilerek hastalar takip edildi. Elde edilen veriler Freidman testi ve Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U testi kullanılarak analiz edildi.Bulgular: Hastaların beden kütle indeksi açısından ardışık ölçümler arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. Postoperatif 7. günde serum malnutrisyon parametrelerinden prealbumin seviyesinde ortalama 4.7mg/dL, albumin seviyesinde ortalama 0.9mg/dL düşüş, C-reaktif proteinde 38.1mg/L artış tespit edildi. Diğer serum parametreleri açısından ardışık ölçümlerde anlamlı fark tespit edilmedi. Vücut bileşimi analizinde vücut yağ ağırlığı, iskelet kas ağırlığı, hücre içi ve hücre dışı su dağılımı bakımından ardışık ölçümler arasında anlamlı fark bulunmadı.Sonuç: Yapılan az sayıda benzer çalışmada ortognatik cerrahi sonrasında belirgin ağırlık kaybı bildirilmiş olmasına karşın bu çalışmada hastaların vücut kitle indeksi, vücut yağ oranı, iskelet kası ağırlığı ve sıvı dengesi ile serum nutrisyon parametrelerinde belirgin değişiklik görülmedi. Hastaların postoperatif beslenmesinde uygulanan bireysel beslenme programının ortognatik cerrahi hastalarının vücut bileşimi ve beslenme durumunun korunmasında etkin bir yöntem olduğu sonucuna ulaşıldı. 

Author Biography

Hakan Bulam, Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

References

Bradrick JP, Yowler CJ. Nutrition for the oral and maxillofacial surgery patient In: Fonseca RJ, Walker RV, Betts NJ, Barber HD, Powers MP, editors. Oral and Maxillofacial Trauma. 3rd ed. Elsevier. 2005, p:69-91.

Gibson RS. Principles of Nutritional Assessment. 2nd ed. New York: Oxford

University Press; 2005.

Buchholz AC, Bartok C, Schoeller DA. The validity of bioelectrical impedance models in clinical populations. Nutr Clin Pract 2004;19:433-46.

Jensky-Squires NE, Dieli-Conwright CM, Rossuello A, Erceg DN, McCauley S,Schroeder ET. Validity and reliability of body composition analysers in children and adults. Br J Nutr 2008;100:859-65.

Stechmiller JK. Understanding the role of nutrition and wound healing. Nutrition in Clinical Practise 2010;25:61-8.

Stechmiller JK, Cowan L, Logan K. Nutrition support for wound healing. Support Line 2009;31:2-8.

Wolfe R. Protein summit: consensus areas and future research. Am J Clin Nutr 2008;87:1582-3.

Breslow R. The importance of dietary protein in healing pressure ulcers. J Am Geriatr Soc 1993;41:357-63.

Arnold M and Barbul A. Nutrition and wound healing. Plast. Reconstr Surg, 2006;117 (Suppl 1):42-53.

Langkamp-Henken B, Herrlinger-Garcia KA, Stechmiller JK, et al. Arginine supplementation is well tolerated but does not enhance mitogen-induced lymphocyte proliferation in elderly nursing home residents with pressure ulcers. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2000;24:280-7.

Stechmiller JK, Childress B, Cowan L. Arginine supplementation and wound healing. Nutr Clin Pract. 2005;20:52-61.

Demling RH. Nutrition, anabolism, and the wound healing process: an overview. Eplasty, 2009;9:65-94.

Ross V. Micronutrient recommendations for wound healing. Support Line. 2002;24:3-9.

Stechmiller JK, Cowan L, Johns P. Nutrition and wound healing. In: Gottschlich M, DeLegge MH, Mattox T, Mueller C, Worthington P, eds. The A.S.P.E.N. Nutrition Support Science Core Curriculum: A Case-based Approach—The Adult Patient. Dubuque, IA: Kendall Hunt; 2007:405-23.

Stefanski JL and Smith KJ. The role of nutrition intervention in wound healing. Home Health Care Managment Practice 2006;18:293-9.

Bossert RP, Rubin JP. Evaluation of the weight loss patient presenting for plastic surgery consultation. Plast Reconstr Surg 2012;130:1361-9.

Naghshineh N, O'Brien Coon D, McTigue K, Courcoulas AP, Fernstrom M, Rubin JP. Nutritional assessment of bariatric surgery patients presenting for plastic surgery: a prospective analysis. Plast Reconstr Surg 2010;126:602-10.

Mandal A. Do malnutrition and nutritional supplementation have an effect on the wound healing process? J Wound Care. 2006;15:254-7.

Rodrigues L, Corrêa L, Luz JG. Healing of displaced condylar process fracture in rats submitted to protein undernutrition. J Craniomaxillofac Surg. 2011;39:73-8.

Day SM, DeHeer DH. Reversal of the detrimental effects of chronic protein malnutrition on long bone fracture healing. J Orthop Trauma. 2001;15:47-53.

Kim S1, Shin SW, Han I, Joe SH, Kim MR, Kwon JJ. Clinical review of factors leading to perioperative dissatisfaction related to orthognathic surgery. J Oral Maxillofac Surg 2009;67:2217-21.

Iannetti G, Fadda TM, Riccardi E, Mitro V, Filiaci F. Our experience in complications of orthognathic surgery: a retrospective study on 3236 patients. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013;17:379-84.

de Santana Santos T, Albuquerque KM, Santos ME, Laureano Filho JR. Survey on complications of orthognathic surgery among oral and maxillofacial surgeons. J Craniofac Surg 2012;23:e423-30.

Worrall SF. Changes in weight and body composition after orthognathic surgery and jaw fractures: a comparison of miniplates and intermaxillary fixation. Br J Oral Maxillofac Surg. 1994;32:289-92.

Kuvat SV, Güven E, Hocaoğlu E, Başaran K, Marşan G, Cura N, Emekli U. Body fat composition and weight changes after double-jaw osteotomy. J Craniofac Surg. 2010;21:1516-8.

Fundamentals of Nutrition Support Practice and Management. American Society For Parenteral And Enteral Nutrition, The A.S.P.E.N. Nutrition Support Practice Manual. 2nd Edition. 2005.

Published
2014-07-24
Section
Original Research