Ankilozan Spondilitli Hastada Koroner Arter Ektazisi ve Stenoz

Authors

  • Elif Coşkun BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  • Mustafa Büyükateş

Abstract

Ankilozan spondilit, omurga ve sakroiliyak eklem tutulumu ile karakterize olan kronik inflamatuvar romatizmal bir hastalıktır. Ankilozan spondilit, extraartiküler dokulardan göz, sindirim sistemi, kalp ve böbrek tutulumu yapabilir ve asemptomatik seyirden yüksek kardiyovasküler morbidite ve mortaliteye kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkabilen kardiyovasküler komplikasyonlara sebep olabilmektedirler. Bu nedenle erken teşhis klinik olarak büyük önem arz eder.  Angina sebebi ile hastanemize başvuran 53 yaşındaki kadın hastanın öyküsünde 16 yıldır anklozan spondilit ile dış merkezde takipli olduğu öğrenildi. Yapılan ekokardiyografide sol ventrikül duvar hareket bozukluğu ve hafif derecede mitral yetmezliği olduğu saptandı. Elektif yapılan koroner anjiyografide ektazik LAD’de koroner arter stenozu tespit edilen hastaya LIMA-LAD tek damar by-pass planlandı. Yazımızda ankilozan spondilit hastalığına sahip bir hastada koroner arter ektazisi ile birlikte koroner arter stenozu varlığında yapılan koroner revaskülarizasyon deneyimimizi aktarmayı amaçladık. 

Author Biography

Elif Coşkun, BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.DR.

References

McCarey D, Sturrock R.D.,Comparison of cardiovascular risk in ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis.Clin Exp Rheumatol 2009; 27:S124-S126.

Hollan I, Scott H, Saatvedt K, Prayson R, Mikkelsen K, Nossent C.H., Lien Kvelstad I., Liang H.M, Forre T.Q.Inflammatory Rheumatic Disease and Smoking Are Predictors of Aortic Inflammation. Arthritis&Rheumatism 2007;56: 2072-9.

Roldan CA, Chavez J, Wiest PW, Qualls CR, Crawford MH. Aortic root disease and valve disease associated with ankylosing spondylitis. J Am Coll Cardiol 1998;32:1397-404.

Luckie M, Irion L,Khattar RS. Severe mitral and aortic regurgitation in association with ankylosing spondylitis.Echocardiography 2009;26:705-10.

Khan MA.Update on spondyloarthropathies.Ann Intern Med 2002;136:896-907.

Brunner F, Kunz A, Weber U, Kissling R. Ankylosing spondylitis and heart abnormalities:do cardiac conduction disorders, valve regurgitation and diastolic dysfunction occur more often in male patients with diagnosed ankylosing spondylitis for over 15 years than in the normal population? Clin Rheumatol 2005;25:24-9.

Lautermann D, J.Braun. Ankylosing Spondylitis- Cardiac Manifestations. Clin Exp Rheumatol 2002; 20:S11-S15.

McCarey DW, McInnes IB, Madhock R et al.:Trial of Atorvastatin in Rheumatoid Arthritis (TARA):double-blind, randomised placebo-controlled trial. Lancet 2004;363:2015-21.

Maki-Petaja KM, Hall FC, Booth AD et al.: Rheumatoid arthritis is associated with increased aortic pulse-wave velocity, which is reduced by anti-tumor necrosis factor-alpha therapy. Circulation 2006:114:1185-92.

Published

2014-10-26