Oral Doksisiklin ve Kalsipotriol Pomad Kombinasyonu ile Tedavi Edilen Konflüen ve Retiküler Papillomatoz (Gougerot-Carteaud Sendromu) Olgusu

  • Gürol Açıkgöz Gülhane Askeri Tıp Akademisi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD
  • Selçuk Toklu Gülhane Askeri Tıp Akademisi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD
  • Ercan Çalışkan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD
  • Mustafa Tunca Gülhane Askeri Tıp Akademisi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD
  • Mehmet Gamsızkan Erzurum Asker Hastanesi Patoloji Servisi

Abstract

Konflüen ve retiküler papillomatoz ilk olarak 1927 yılında Gougerot ve Carteaud tarafından tanımlanmış nadir görülen bir dermatozdur. Genellikle hiperpigmente, hiperkeratotik veya verrüköz, ortada birleşip, kenarlarda retiküler görüntü oluşturan tekrarlayan papüler lezyonlar şeklinde karşımıza çıkar. Fizyopatolojisi net olarak bilinmemektedir. Farklı tedavi modaliteleri mevcuttur.  Selenyum sülfid, topikal kalsipotriol, üre ve laktik asit gibi keratolitikler, retinoidler, tetrasiklin grubu antibiyotikler (özellikle minosiklin), eritromisin, azitromisin, amoksisilin, roxitromisin kullanılabilir. Burada, doksisiklin ve kalsipotriol ile tedavi ettiğimiz 17 yaşındaki kadın olguyu sunmaktayız.

References

Gougerot H, Cardeaud A. Papillomatose pigmente innomine. Bull Soc Franc Derm Syph 1927;34:719-21

Dogan G. Pruritic eruption with reticular pigmentation: confluent and reticulate papillomatosis. Australas J Dermatol 2007;48:185-6.

Erkek E, Ayva S, Atasoy P, Emeksiz MC. Confluent and reticulated papillomatosis: favourable response to low-dose isotretinoin. J Eur Acad Dermatol Venerol 2009;23:1342-3.

Atasoy M, Aliağoğlu C, Erdem T. A case of early onset confluent and reticulated papillomatosis with an unusual localization. J Dermatol 2006;33:273-7.

El-Tonsy MH, El-Benhawi MO, Mehregan AH. Confluent and reticulated papillomatosis. J Am Acad Dermatol 1987;16:893-4.

Chaudhry SI, Lai Cheong JE, O’Donoghue NB. A rash on the back. Clin Exp Dermatol 2006;31:727-8.

Davis MD, Weenig RH, Camilleri MJ.Confluent and reticulate papillomatosis (Gougerot-Carteaud syndrome):a minocycline-responsive dermatosis without evidence for yeast in pathogenesis. A study of 39 patients and a proposal of diagnostic criteria. Br J Dermatol 2006;154:287–93.

Ferreira LM, Diniz LM, Ferreira CJ. Confluent and reticulated papillomatosis of Gougerot and Carteaud: report of three cases. An Bras Dermatol 2009;84:78-81.

Jang HS, Oh CK, Cha JH, Cho SH, Kwon KS. Six cases of confluent and reticulated papillomatosis alleviated by various antibiotics. J Am Acad Dermatol 2001;44:652-5.

Solomon BA, Laude TA. Two patients with confluent and reticulated papillomatosis: Response to oral isotretinoin and %10 lactic asid lotion. J Am Acad Dermatol 1996;35:645-6.

Amano H, Akimoto S, Kurosawa W. Confluent and reticulated papillomatosis successfully treated with minocycline. Eur J Dermatol 1997;7:593-5.

Atasoy M, Aliağaoğlu C. Is confluent and reticulated papillomatosis without papillomatosis early or late stage of confluent and reticulated papillomatosis? J Cutan Pathol 2006;33:52-4.

Bowman PH, Davis LS. Confluent and reticulated papillomatosis: Response to tazarotene. J Am Acad Dermatol 2003;48:580-1.

Atasoy M, Ozdemir S, Aktaş A. Treatment of confluent and reticulated papillomatosis with azithromycin. J Dermatol 2004;31:682-6.

Carrazzo AN, Gatti S, Ferranti G, Primavera G, Vidolin AP, Nini G. Calcipotriol treatment of confluent and reticulated papillomatosis (Gougerot- Cardeout Syndrome) J Eur Acam Dermatol Venerol. 2000;14:131-4.

Published
2015-07-02