Kronik Hepatit C Hastalarında IL18 Promotor Bölge Polimorfizmi

Authors

  • Sevim Karakaş Çelik
  • Gülay Börekçi
  • Özlem Kandemir
  • Serap Yalın
  • Mehmet Berköz
  • Irem Bekalp
  • Ayşe Kubilay
  • Nurcan Aras

Abstract

Amaç: Kronik HCV enfeksiyonu virüs ve immün sistemin etkileşimleri sonucu oluşan dinamik bir süreçtir. Hastalığın seyri bireyler arasında oldukça büyük ölçüde değişkenlik gösterir. Bu nedenle günümüzde HCV enfeksiyonunun altında yatan mekanizmaları araştıran çalışmalarda popülasyonlardaki genetik varyasyonları araştıran çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Özellikle immün cevapta rol oynayan genlerdeki polimorfizmlerin HCV enfeksiyonuna genetik yatkınlıkla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. IL18 Th1, immün cevapta önemli rolü olan proinflamatuar bir sitokindir. Promotor bölgesinde birçok farklı inflamatuar ve otoimmün hastalıkla ilişkili olduğu bilinen iki polimorfizmi (–137G/C ve –607A/C) gösterilmiştir. Ancak IL18 gen polimorfizminin HCV enfeksiyonuna karşı konağın immün cevabını etkileyip etkilemediğini araştıran çok az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmada kronik hepatit C enfeksiyonu ile IL18 promotor polimorfizmi arasında ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: HCV enfeksiyonunda IL18 -607C/A (rs1946518) ve −137G/C (rs187238) polimorfizmlerinin etkisini araştırmak için PCR-RFLP yöntemi kullanılarak 65 kontrol ve 63 Hepatit C hastasında IL18 polimorfizmleri çalışılmıştır.

Bulgular: Kronik hepatit C hastaları ile kontrol grubu arasında IL18 genotip ve allel frekansları açısından anlamlı bir farklılık bulunamadı.

Sonuç: Bulgularımız IL18 polimorfizminin Kronik Hepatit C enfeksiyonunun gelişimine zemin hazırlayan önemli bir faktör olmadığını göstermiştir

References

Zaltron S, Spinetti A, Biasi L, Baiguera C, Castelli F. Chronic HCV infection: epidemiological and clinical relevance. BMC Infect Dis. 2012;12 Suppl 2:S2. doi: 10.1186/1471-2334-12-S2-S2.

Zampino R, Marrone A, Restivo L, Guerrera B, Sellitto A, Rinaldi L, Romano C, Adinolfi LE. Chronic HCV infection and inflammation: Clinical impact on hepatic and extra-hepatic manifestations.World J Hepatol. 2013;5:528-40.

Sobue S, Nomura T, Ishikawa T, Ito S, Saso K, Ohara H, Joh T, Itoh M, Kakumu S. Th1/Th2 cytokine profiles and their relationship to clinical features in patients with chronic hepatitis C virus infection. J Gastroenterol. 2001;36:544-51.

Raglow Z, Thoma-Perry C, Gilroy R, Wan YJ. IL28B genotype and the expression of ISGs in normal liver. Liver Int. 2013;33:991-8.

Pasha HF, Radwan MI, Hagrass HA, Tantawy EA, Emara MH. Cytokines genes polymorphisms in chronic hepatitis C: impact on susceptibility to infection and response to therapy. Cytokine. 2013;61:478-84.

Sharma A, Chakraborti A, Das A, Dhiman RK, Chawla Y. Elevation of interleukin-18 in chronic hepatitis C: implications for hepatitis C virus pathogenesis. Immunology. 2009;128:e514-e522.

Giedraitis V, He B, Huang WX, Hillert J. Cloning and mutation analysis of the human IL-18 promoter: a possible role of polymorphisms in expression regulation. J Neuroimmunol. 2001;112:146-52.

Karakas Celik S, Oz ZS, Dursun A, Unal A, Emre U, Cicek S, Keni FM. Interleukin 18 gene polymorphism is a risk factor for multiple sclerosis. Mol Biol Rep. 2014;41:1653-8.

Hashaad NI, El-Din MS, Moustafa EF, Abo Elazem AA. Interleukin-18 promoter polymorphisms in Egyptian patients with rheumatoid arthritis. Egypt J Immunol. 2012;19:13-24.

Hulin-Curtis SL, Bidwell JL, Perry MJ. Evaluation of IL18 and IL18R1 polymorphisms: genetic susceptibility to knee osteoarthritis. Int J Immunogenet. 2012;39:106-9.

Farhat K, Hassen E, Bouzgarrou N, Gabbouj S, Bouaouina N, Chouchane L. Functional IL-18 promoter gene polymorphisms in Tunisian nasopharyngeal carcinoma patients. Cytokine. 2008;43:132-7.

Ben Aleya W, Sfar I, Habibi I, Mouelhi L, Aouadi H, Makhlouf M, Ayed-Jendoubi S, Najjar T, Ben Abdallah T, Ayed K, Gorgi Y. Interleukin-18 gene polymorphisms in tunisian patients with inflammatory bowel disease. Digestion. 2011;83:269-74.

An P, Thio CL, Kirk GD, Donfield S, Goedert JJ, Winkler CA. Regulatory polymorphisms in the interleukin-18 promoter are associated with hepatitis C virus clearance. J Infect Dis. 2008;198:1159-65.

Haas SL, Weiss C, Bugert P, Gundt J, Witt H, Singer MV, Berg T, Böcker U. Interleukin 18 promoter variants (-137 G> C and -607 C>A) in patients with chronic hepatitis C: association with treatment response. J Clin Immunol. 2009;29:620-8.

Bouzgarrou N, Hassen E, Schvoerer E, Stoll-Keller F, Bahri O, Gabbouj S, Cheikh I, Maamouri N, Mammi N, Saffar H, Trabelsi A, Triki H, Chouchane L. Association of interleukin-18 polymorphisms and plasma level with the outcome of chronic HCV infection. J Med Virol. 2008;80:607-14.

Yue M, Wang JJ, Tang SD, Feng L, Zhang Y, Liu Y, Wang J, Deng XZ, Xu K, Zhang J. Association of interleukin-18 gene polymorphisms with the outcomes of hepatitis C virus infection in high-risk Chinese Han population. Immunol Lett. 2013;154:54-60.

Published

2014-10-26

Issue

Section

Original Research