Radial Arter Kanülasyonu Sonrası Masif Kanama ve Doku Nekrozu

Authors

  • İskender Kara GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM YAN DAL EĞİTİM PROGRAMI
  • Ramis Özdemir

Abstract

Radial arter kanülasyonu, yoğun bakım ünitelerinde kritik hastaların takibi için kullanılan invaziv bir işlemdir. Görülme sıklığı düşük olmasına rağmen kanama, tromboz ve iskemi gibi ciddi komplikasyonlar meydana gelebilir. Bizim vakamızda 45 yaşında erkek hasta, trafik kazası sonrası yoğun bakım ünitesine intrakranial kanama nedeniyle alındı. Arter kanülasyonunun 7. gününde sağ elin işaret parmağında siyanoz tespit edilince kanül çekildi. Takiplerinde kanülün giriş yerinin etrafında ekimotik alan oluştu ve genişleyerek kanamaya başladı. Cerrahi müdahale ile hematom boşaltılıp, arterdeki yaklaşık 4-5 cm lik hasar oluşmuş alanının proksimal ve distali bağlandı. Nekrotik alan debride edilip açık olarak takip edildi. Ulnar akımı yeterli olan hastanın parmağındaki siyanoz ve doku nekrozunun olduğu alandaki hasar geriledi. Yaklaşık 6 ay takip edilen hasta sepsis nedeniyle öldü.

References

Scheer B, Perel A, Pfeiffer UJ. Clinical review: Complications and risk factors of peripheral arterial catheters used for haemodynamic monitoring in anaesthesia and intensive care medicine. Crit Care 2002;6:199-204.

Demir G, Çukurova Z, Eren G, Hergünsel O. Radiyal Arter Kanülasyonu Sonrası Parmak Ampütasyonu ile Sonlanan İskemik Komplikasyon. Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39:100-4.

Özyazıcıoğlu A, Kızılkaya M, Koçoğulları C. İnvaziv monitorizasyon. Invasive Monitoring. Mjau 2001; 33: 1-5.

Sargın G, Tanrıverdi O. Radiyal Arter Kateterizasyonuna Kısa Bir Bakış. A Brief Overlook at the Radial Artery Catheterization. Haseki Tıp Bülteni 2011; 49: 93-5.

Celinski SA, Seneff MG. Arterial line placement and care. In: Irwin RS, Rippe JM. Intensive Care Medicine, 6th Edition. Lippincott, Williams&Wilkins 2007; 38-46.

Akıncı SB. Kritik Hastada Hemodinamik Monitörizasyon. Yoğun Bakım Dergisi 2003;3:5-21.

Frezza EE, Mezghebe H. Indications and complications of arterial catheter use in surgical or medical intensive care units: analysis of 4932 patients. Am Surg 1998;64:127-31.

Jones RM, Hill AB, Nahrwold ML, Bolles RE. The effect of method of radial artery cannulation on postcannulation blood flow and thrombus formation. Anesthesiology 1981;55:76-8.

Davis FM, Stewart JM. Radial artery cannulation: A prospective study in patients undergoing cardiothoracic surgery. Br J Anaesth 1980;52:41-7.

Weiss BM, Gattiker RI. Complications during and following radial artery cannulation: a prospective study. Intensive Care Med 1986;12:424-8.

Slogoff S, Keats AS, Arlund C. On the safety of radial artery cannulation. Anesthesiology. 1983;59:42-7.

Holm-Knudsen RJ, Nygård E, Ravn JB, Larsen VH. Cannulation of the radial artery Risks, effective examination methods and monitoring of the circulation in the hand during the procedure.Ugeskr Laeger 1990;152:1278-81.

Yetkin U, Gürbüz A. Akut Arter Tıkanmalarına Genel Bakış. Van Tıp Dergisi 2001; 9;38-46.

Varty K, Johnston J, Beets G. Arterial embolectomy: A longterm perspective. J Cardiovasc Surg 1992;33: 79-86.

Published

2015-04-14